AKTUELLT I SKÅNE

Pojkar och flickor erbjuds vaccination mot HPV

Innehållet gäller Skåne

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt flickor.

HPV (Humant papillomvirus) är ett mycket vanligt virus. Det sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex.

Alla barn erbjuds vaccination i årskurs 5

Från och med hösten 2020 erbjuds både pojkar och flickor HPV-vaccination av elevhälsan på skolorna i årskurs 5. Tidigare har HPV-vaccination enbart erbjudits flickor på mellanstadiet, men nu erbjuds även pojkar att vaccineras. HPV-vaccin ingår nu alltså för alla barn i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Vaccination för ungdomar och unga vuxna

Flickor som inte vaccinerats på mellanstadiet, kan göra det hos elevhälsan upp till 18 års ålder. Det kommer att gälla äldre pojkar också så småningom. Barn utvecklar ett starkare immunförsvar mot HPV om de vaccineras tidigt, helst innan sexdebuten. 

Kvinnor som är äldre än 18 år, pojkar som är föda före 2009 och vuxna män kan kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning för att vaccinera sig. Då betalar man själv för vaccinationen.

Bakgrund

Vaccination av flickor mot HPV (humant papillomvirus) infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010, för att ge dem ett skydd mot livmoderhalscancer. Sedan dess har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer utvecklats. Nu kopplas HPV-infektioner till en rad cancerformer hos både kvinnor och män. Varje år får fler än 800 kvinnor och 300 män i Sverige en HPV-relaterad cancer. Bland män handlar det främst om cancer i svalg, penis och anus.

Mer på 1177.se

Vaccination mot HPV
HPV – humant papillomvirus 

Till toppen av sidan