AKTUELLT I SKÅNE

Folkhälsoenkäten 2019 i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Nu är det dags för Folkhälsoenkäten 2019. Det är den största folkhälsoundersökningen i Skåne någonsin. Om du har fått hem Folkhälsoenkäten 2019 i brevlådan, då är du utvald till att delta i folkhälsoundersökningen.

Hösten 2019 genomför Region Skåne den största folkhälsoundersökningen någonsin. 107 000 personer i åldern 18–84 år har blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret för Folkhälsoenkäten 2019. Genom ett stort underlag ska allas behov uppmärksammas för att leda till en bättre och mer jämlik vård för alla skåningar.

Ditt svar är viktigt

Folkhälsoenkäten 2019 är en del av Region Skånes folkhälsoarbete som arbetar för att främja sunda levnadsvanor och förebygga sjukdomar. Alla svar är viktiga, ett högt deltagande ger bättre beslutsunderlag för framtidens folkhälsa.

Folkhälsoenkäten 2019 ska ge underlag för att planera för en så välfungerande vård som möjligt i framtiden. Resultatet från Folkhälsoenkäten 2019 kommer att presenteras våren 2020.

Om du har fått hem Folkhälsoenkäten 2019 i brevlådan, då är du utvald att delta i undersökningen. Läs mer på Folkhälsoenkäten 2019 (utveckling.skane.se)

Till toppen av sidan