AKTUELLT I SKÅNE

Ny e-tjänst för val av tandvård för barn och unga vuxna

Innehållet gäller Skåne

Genom att logga in på 1177.se har du länge kunnat göra ditt hälso- och vårdval av vårdcentral och barnavårdscentral digitalt. Nu kan du även välja allmän tandvård för barn och unga vuxna 0-23 år på samma sätt.

Syftet är att göra det enklare för dig att göra ditt val digitalt genom att logga in på 1177.se. Utbudet av tandvårdsenheter består av folktandvården och privata tandvårdsenheter som har avtal med Region Skåne. 


Att välja eller byta tandvårdsenhet

Du som är förälder kan välja tandvårdsenhet åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Allmän tandvård för barn och unga vuxna kostar inget upp till och med 23 år. Vilken tandvårdsenhet du vill gå till väljer du utifrån dina önskemål. Om specialisttandvård behövs, väljer du en enhet tillsammans med din tandläkare.

Valet av tandvårdsenhet är fritt och behöver inte vara den som ligger närmast hemmet.

Hur väljer eller byter du?

Du väljer tandvårdsenhet genom att logga in och välj Hälso- och vårdval, eller genom att fylla i en blankett. Blanketten finns också att hämta på en tandvårdsenhet eller skrivas ut via 1177.se. Byte av tandvårdsenhet fungerar på samma sätt och kan göras när det passar dig.

Blankett: Välj eller byt tandvårdsenhet

Logga in

Till toppen av sidan