Aktuellt i Skåne

Barn mellan 12 och 15 år vaccineras på skolan

Innehållet gäller Skåne

Från 11 oktober startar vaccinationen av barn i åldrarna 12 till 15 år i Skåne. Vaccinationen kommer att utföras i skolorna i samarbete med vårdcentralerna.

Barn mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccination mot covid-19. Vaccinationen kommer att göras i skolan i samarbete med vårdcentralerna.

De som ska vaccinera sig kommer att behöva ett samtycke från båda vårdnadshavarna. Skolan kommer att ge barnen och vårdnadshavarna information inför vaccinationen.

Barnet ska ha fyllt 12 år

Barnet måste ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället. Yngre barn kommer att erbjudas vaccination efter hand som de fyller 12 år.

Barnet kommer att få två doser vaccin. Dos två kommer att ges sex veckor efter den första dosen.

Till toppen av sidan