Aktuellt i Skåne

Nästa år blir fler hälsoundersökningar avgiftsfria

Innehållet gäller Skåne

Från 1 januari 2021 blir erbjudandet om undersökning av stora kroppspulsådern för män som är 65 år avgiftsfri. Sedan tidigare är också exempelvis undersökningen mammografi avgiftsfri.

Under året har Region Skåne sett över avgifterna inom hälso- och sjukvården och gjort några justeringar som gäller från 1 januari 2021.

Undersökning av stora kroppspulsådern för män som är 65 år

I Skåne kallas alla män till en hälsoundersökning av stora kroppspulsådern det år man fyller 65 år. Undersökningen är frivillig men ökar chansen att upptäcka bråck på kroppspulsådern i ett tidigt skede. Vid årsskiftet blir undersökningen avgiftsfri. Tidigare har den kostat 120 kronor.

Avgift för besök som inte blir avbokade

Det är viktigt att kontakta mottagningen om du inte kan komma till ett bokat besök. Då kan någon annan få din tid. Du måste därför avboka besöket senast 24 timmar före besöket, annars får du betala en avgift ändå.

Från årsskiftet gäller samma regel för avgiftsfria hälsoundersökningar som andra avgiftsfria besök. Det kostar 300 kronor om besöket inte avbokas i tid. 

Läs mer på 1177.se

Patientavgifter i Skåne

Till toppen av sidan