Aktuellt i Skåne

12-15-åringar erbjuds vaccin i höst

Innehållet gäller Skåne

Enligt beslut från Folkhälsomyndigheten ska 12-15-åringar erbjudas vaccination mot covid-19 i höst.

I Skåne får vårdcentralerna ansvar för att genomföra vaccinationen av personer i åldern 12-15 år, i nära samarbete med skolorna och kommunernas elevhälsa.

De som ska vaccinera sig kommer att behöva ett samtycke från vårdnadshavare. En samtyckesblankett kommer att finnas tillgänglig inför vaccinationstillfället.

Mer information om vaccinationen av 12-15-åringar kommer att uppdateras löpande på 1177.se.

Region Skåne är redo att vaccinera 12-15-åringar - Region Skåne (skane.se)

Till toppen av sidan