Aktuellt i Skåne

17 oktober: Vaccinera dig mot influensa

Innehållet gäller Skåne

Varje år kan du vaccinera dig mot årets influensa. Vaccinationen är gratis för dig som har en större risk att bli allvarligt sjuk.

För dig som är över 65 år eller som är gravid, är vaccination mot influensa gratis. Det gäller även dig som har en sjukdom eller något annat tillstånd som påverkar din hälsa och som ökar risken att du bli allvarligt sjuk om du får influensa.

Vissa personer rekommenderas vaccination

Vissa personer har ökad risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa. Du rekommenderas att vaccinera dig om något av följande stämmer in på dig: 

  • Du är 65 år eller äldre. 
  • Du är gravid efter graviditetsvecka 12. 
  • Du har en hjärtsjukdom. 
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma. 
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. 
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling. 
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt. 
  • Du har en mycket kraftig övervikt. 
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen. 
  • Du har flera funktionsnedsättningar. 

Vaccinera dig för att skydda andra

Du som bor med någon som har ett mycket nedsatt immunförsvar kan också vaccinera dig. Då skyddar du den andra personen från att bli sjuk.  

Från och med när kan jag vaccinera mig?

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk kan vaccinera dig från den 8 november. Det gäller även dig som behöver vaccinera dig för att skydda någon i din närhet. 

Vaccinera dig på din vårdcentral

Du vaccinerar dig på din vårdcentral. Du kan behöva boka tid eller så kan det finnas drop-in för vaccination på vårdcentralen.   

Leta upp din vårdcentral och se hur du kan vaccinera dig. Du kan också kontakta dem. 

Hitta din vårdcentral i Skåne 

Till toppen av sidan