AKTUELLT I SKÅNE

15 000 kvinnor får möjlighet att göra sitt cellprov hemma

Innehållet gäller Skåne

Under september skickar Region Skåne ut ett självtest för gynekologisk cellprovtagning till 15 000 slumpmässigt utvalda kvinnor i Skåne. Provtagningen är frivillig och skickas till de kvinnor som annars skulle fått en kallelse till cellprovtagning på en barnmorskemottagning.

− Vi genomför just nu ett pilotprojekt som går ut på att få ännu fler kvinnor att göra en gynekologisk hälsokontroll för att tidigt kunna upptäcka cellförändringar. Vi vet att många kvinnor uteblir från besök hos barnmorska, kanske på grund av tidsbrist eller att man känner obehag inför undersökningen. Nu får de chansen att göra ett lika säkert cellprov hemma, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi.

Självtestet består av en bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och svarsbrev.

Självtest har skickats innan

Sedan 2017 skickar Region Skåne ut självtest till kvinnor som inte kommit till den bokade tiden för cellprovtagning under de senaste sju åren.

− Gensvaret från dessa kvinnor har varit stort och många väljer att skicka in sitt självtest för analys. Nu blir vi först i landet med försöket att skicka självtest istället för en kallelse till barnmorskemottagning, säger Gunilla Bodelsson.

Vilka får testet hemskickat nu?

Pilotprojektet omfattar 15 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och gäller den gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor som är äldre än 30 år, eftersom det är i den åldersgruppen som HPV-analys (Humant Papillom Virus) utförs på cellprovet.

− Nu hoppas vi på ett stort gensvar och att många skickar in sitt prov. Om pilotprojektet får ett bra resultat kan självtestet komma att erbjudas alla skånska kvinnor i framtiden, säger Gunilla Bodelsson.

Till toppen av sidan