Aktuellt i Skåne

Du får inte följa med eller besöka någon i vården

Innehållet gäller Skåne

Nu införs besöksförbud i vården i Skåne. Du får därför inte följa med någon som ska få vård eller besöka någon som är inlagd på en vårdavdelning.

Smittspridningen av covid-19 ökar i Skåne och situationen är allvarlig. Region Skåne inför därför ett besöksförbud som gäller för vården i Skåne.

Besöksförbudet gäller från 14 december. 

Du får inte följa med någon som ska få vård eller besöka någon i vården

Besöksförbudet innebär att du inte längre får följa med någon som ska få vård eller besöka någon som är inlagd och får vård på en vårdavdelning.

I vissa fall kan du som är närstående istället vara med på ett besök genom röst- eller videosamtal på din telefon.

Undantag bestäms av vårdpersonalen

Ibland görs undantag från besöksförbudet. Undantag kan till exempel göras utifrån patientens tillstånd. Det bestämmer i så fall den ansvariga vårdpersonalen.

Undantag görs också för dig som är vårdnadshavare om du är frisk. Du får inte ha några symtom som kan vara covid-19, till exempel hosta, feber eller halsont.

Till toppen av sidan