AKTUELLT I SKÅNE

Du med symtom kommer kunna testa dig från månadsskiftet juni-juli

Innehållet gäller Skåne

12 juni: Du som har symtom på covid-19 kommer från månadsskiftet juni-juli att kunna beställa hem ett test för covid-19. Testet beställer du genom att logga in i e-tjänsterna och det visar om du har sjukdomen covid-19. Syftet med testningen är att förhindra fortsatt smittspridning.

Är du sjuk med symtom och behöver vård, kontakta din vårdcentral. Tills testet går att beställa kan vårdcentralerna, efter en medicinsk bedömning, testa personer som har symtom på covid-19. Du kan göra ett självskattningstest för att få hjälp att bedöma om du behöver söka vård.

Självskattningstest (skane.se)

Precis som tidigare ska du stanna hemma om du har symtom på covid-19, tills du inte har några symtom längre.

Symtom på covid-19

Provtagning av personal

Du kan testa dig om du har symtom och jobbar inom hälso- och sjukvården, kommunal vård- och omsorg eller inom polisen och räddningstjänsten. Då ska du bli provtagen inom tre dagar från att du har fått symtom. Kontakta din chef för mer information.

Region Skåne erbjuder bara antikroppstester i vissa fall

I nuläget testar Region Skåne bara för antikroppar efter en medicinsk bedömning. Det beror på att antikroppstesterna för covid-19 fortfarande inte är tillräckligt säkra för att garantera att du är smittfri, även om provsvaret visar att du har antikroppar. Därför måste du fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd.

Till toppen av sidan