AKTUELLT I SKÅNE

Så går vaccinationen till i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Du som är vuxen och bor eller vistas i Skåne kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. Region Skåne har gjort avtal med mottagningar som kommer att vaccinera invånare mellan 18 år till 64 år. Det gäller de som inte ingår i redan prioriterade grupper för vaccinationen.

Vaccinationen mot covid-19 är igång i Skåne. Du kan inte själv boka en tid för vaccination ännu.

Avtal mellan Region Skåne och privata mottagningar

Region Skåne har gjort avtal med privata mottagningar som kommer att vaccinera personer mellan 18 år till 64 år. Det gäller personer som inte ingår i redan prioriterade grupper.

Det kommer finnas ungefär 150 vaccinationsplatser runt om i Skåne av privata mottagningar. 

Stora leveranser av vaccin kommer senare i vår som ska erbjudas till de personer 18-64 år som inte redan ingår i prioriterade grupper. Kapaciteten beräknas att ligga på ungefär 140 000 doser i veckan, det är utöver den vaccineringen som redan görs idag på vårdcentralerna och sjukhusen. 

Information om bokning på 1177.se

Du som är 65 år eller äldre kommer att vaccineras på vårdcentralen. Du som är mellan 18 år till 64 år kommer att vaccineras av en mottagning som har avtal med Region Skåne. Vaccinationsmottagningar som kommer att finnas i hela Skåne.

Det kommer finnas mer info på 1177.se om hur du bokar din tid när det är dags för dig att få erbjudandet om vaccination.

Om du saknar en e-legitimation och inte kan boka din tid digitalt, kommer du få möjlighet att ringa din vårdcentral för att boka en tid för vaccinering. Det går inte att boka tid ännu.

Vaccineringen är uppdelad i olika faser

Vaccinationen är uppdelad i fyra olika faser. Region Skåne följer prioriteringsordning från Folkhälsomyndigheten för vaccineringen.

Just nu vaccineras de som tillhör fas 1, det gäller till exempel dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Det gäller också dig som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Tidsplan för vaccinationen

Du kan läsa mer om vaccineringen i Skåne och när olika personer får erbjudandet om vaccination här.

Tidsplanen är preliminär och kan ändras. Det beror bland annat på hur många doser vaccin som Region Skåne får och när leveranserna av vaccin kommer.

Till toppen av sidan