Vaccination mot hepatit B

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skåne

Hepatit B-vaccination till alla barn i Skåne

I Skåne erbjuds numera alla barn vaccination mot hepatit B på barnavårdcentraler, som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinationen ges vid tre tillfällen under barnets första år.

Hepatit B är en virussjukdom som framförallt sprids via blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

Skriv ut

När ska jag vaccinera mig?

När ska jag vaccinera mig?

Du bör vaccinera dig om du ska resa till ett område där risken att smittas av hepatit B är större än i Sverige, till exempel stora delar av Asien, Afrika eller Sydamerika.

Vaccinering rekommenderas framför allt om du:

 • Ska stanna längre än tre veckor i områden med hög smittrisk eller om du planerar fler resor till dessa områden.
 • Har en sjukdom som gör att du kan behöva sjukvård och behandlas med sprutor på resmålet.
 • Riskerar att smittas med nålar som används vid till exempel tatuering och piercing.
 • Tror att du kommer att ha oskyddat sex med en ny partner på resmålet.
 • Ska jobba inom sjukvård eller omsorg i områden med hög smittrisk.
Fäll ihop

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Barn yngre än ett år

Barn som är yngre än ett år brukar få sprutan på lårets framsida.

Alla barn, även nyfödda, kan vaccineras med samma intervall som vuxna. Vaccin mot hepatit B under första levnadsåret ingår idag i vaccinationsprogrammet för barn i så gott som alla landsting i Sverige.

Vuxna

Du får vanligtvis sprutan på utsidan av överarmen.
Grundvaccineringen består av tre doser.

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år.
 • Dos tre, fem månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

Kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B

Om du både behöver vaccineras mot hepatit A och hepatit B finns kombinationsvaccin att få.

Vuxna och ungdomar över 16 år:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter första dosen.
 • Dos tre, sex månader efter andra dosen.

Efter den tredje dosen kombinationsvaccin har du skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Barn över ett år och ungdomar upp till 15 år

Ett kombinationsvaccin mot hepatit A och hepatit B för barn innehåller hälften av en vuxendos och ges med tre doser med samma intervall som vuxna.

Det går också att få ett särskilt kombinationsvaccin om barnet ska resa inom en månad eller vill slippa flera sprutor. Då får barnet ett visst skydd mot hepatit B.

För att få ett bra skydd rekommenderas:

 • Dos ett.
 • Dos två, sex månader efter första dosen.

Efter den andra dosen kombinationsvaccin har barnet ett skydd mot hepatit A under minst 30 år, och mot hepatit B resten av livet.

Fäll ihop

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig och har kortare tid än en månad innan du ska resa, kan du ibland behöva få tre doser med ett kortare intervall. 

Då kan det vara bra att ta en fjärde dos efter ett år och på så sätt få ett fullgott skydd.

Fäll ihop

Vaccination när du är gravid eller ammar

Vaccination när du är gravid eller ammar

All erfarenhet visar att du kan vaccineras mot hepatit B både när du är gravid och när du ammar.

Fäll ihop

Biverkningar av vaccinationen

Biverkningar av vaccinationen

Efter vaccinationen kan du ibland bli röd och svullen där du fick sprutan, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Du kan också må illa, få ont i huvudet och muskelvärk.

Kontakta en läkare om eventuella besvär inte går över inom någon eller några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-02-27
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2017-06-19
Redaktör:
Cecilia Thonander, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Mariette Derwig, barnhälsovårdsöverläkare, Kunskapscentrum för Barnhälsovård, Region Skåne