Sök psykiatrisk vård i Skåne

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland vet man inte riktigt hur man ska gå vidare, man kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns olika typer av hjälp att få.

Visa mer

Vuxna

Vuxna

Lätta psykiska problem

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Din läkare kan remittera dig vidare till specialistpsykiatrin om det behövs.

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem som depressioner, kraftig ångest och oro, tvångstankar eller psykotiska upplevelser vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Det finns minst en mottagning i varje kommun och stadsdel. Du kan komma till mottagningen med hjälp av remiss eller om du skriver en så kallad egenremiss.

I Malmö och Hässleholm finns särskilda missbruksmottagningar för unga med missbruksproblem i Malmö tar man emot unga mellan 15-25 år och i Hässleholm mellan 15-25 år.

Mottagning Maria i Malmö

Mottagning Maria Skåne nordost Hässleholm

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. I Skåne finns fyra akutmottagningar som har öppet dygnet runt; Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Under kvällar och helger kan du vända dig till någon av de dygnetruntöppna psykiatriska akutmottagningarna. Om läget är akut kan du också ringa 112.

Om du är under 18 år kan du under dagtid, 08.00-16.30, vända dig till någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar som du kontaktar genom att ringa En väg in. Under kvällar och helger vänder du dig till BUP:s akutmottagning i Malmö som tar emot barn och ungdomar från hela Skåne.

Fäll ihop

Barn 0-6 år

Barn 0-6 år

Lättare psykiska problem

Vänd er i första hand till er barnavårdscentral för att få hjälp med lättare psykiska besvär som trotsreaktioner, uppfostringsproblem, lindrigare oro eller otrygghet. På alla barnavårdscentraler i Skåne finns tillgång till en barnhälsovårdspsykolog. Om det behövs kan ni bli remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem som kraftig nedstämdhet, ångest och tvångssyndrom, beteendestörningar eller traumatisering kan ni vända er till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Ni kan själva beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

Akuta psykiska problem

Har ditt barn akuta psykiska problem kan ni under dagtid vända er till någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar. Under kvällar och helger finns BUP:s akutmottagning i Malmö som tar emot barn och ungdomar från hela Skåne.

Fäll ihop

Barn och unga 6-18 år

Barn och unga 6-18 år

Lättare psykiska besvär

Om man behöver prata med någon om hur man mår eller om något som har hänt, kan man prata med en kurator, antingen i skolan, på en ungdomsmottagning, på någon av Bups Första linjen-mottagningar eller på en vårdcentral. Om man vill vara anonym kan man till exempel skriva till Fråga UMO eller chatta med BRIS.

Allvarliga psykiska problem

Har man allvarligare psykiska problem, som kraftig nedstämdhet, ångest eller tvångstankar, traumatisering eller att man skadar sig själv, kan man ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller en psykiatrisk mottagning. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller bli hänvisad dit av exempelvis skolkuratorn eller vårdcentralen.

I Malmö och Hässleholm finns särskilda missbruksmottagningar för unga med missbruksproblem i Malmö tar man emot unga mellan 15-25 år och i Hässleholm mellan 15-25 år. I Lund finns Rådgivningsbyrån.

Mottagning Maria i Malmö

Mottagning Maria Skåne nordost Hässleholm

Akuta psykiska problem

Vid akuta psykiska problem kan man under dagtid vända dig till någon av BUP:s öppenvårdsmottagningar. Under kvällar och helger finns BUP:s akutmottagning i Malmö som tar emot barn och ungdomar från hela Skåne.

Fäll ihop

Unga 18-25 år

Unga 18-25 år

Lättare psykiska besvär

Om du behöver prata med någon om lättare psykiska besvär som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ungdomsmottagningen. Om du studerar kan du vända sig till elevhälsan på din gymnasieskola Du som läser på högskolan och har studierelaterade problem kan vända dig till studenthälsan. Vill du vara anonym, skriva till Fråga UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem som kraftig nedstämdhet, självmordsplaner, ångest eller tvångstankar, eller ätstörningar vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Det finns minst en mottagning i varje kommun och stadsdel. Du kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss från exempelvis vårdcentralen.

I Malmö och Hässleholm finns särskilda missbruksmottagningar för unga med missbruksproblem i Malmö tar man emot unga mellan 15-25 år och i Hässleholm mellan 15-25 år. I Lund finns Rådgivningsbyrån.

Mottagning Maria i Malmö

Mottagning Maria Skåne nordost Hässleholm

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. I Skåne finns fyra akutmottagningar som har öppet dygnet runt; Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. I Ystad och Simrishamn finns akutmottagningar som har öppet 8-17. Under kvällar och helger hänvisas till de dygnetruntöppna psykiatriska akutmottagningarna.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

En väg in är det telefonnummer barn och unga (0-18 år) samt vårdnadshavare kan ringa för hjälp eller rådgivning om barn och ungas psykiska hälsa, telefon: 020-51 20 20, (vardagar 08.00-16.30). Kvalificerad personal svarar och kommer överens om nästa steg, bokar en tid på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivning.

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig? Du kan dygnet runt ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd om vård och hjälp att hitta rätt.

Behöver du prata med någon och få stöd, kan du även vända dig till Nationella Hjälplinjen 020-22 60 00. Nationella hjälplinjen tar emot kris- och stödsamtal alla dagar mellan 13-22.

UMO.se kan du som är mellan 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Fäll ihop

Finns det fler att söka hjälp hos?

Finns det fler att söka hjälp hos?

Skolan

På alla skolor, från lågstadiet till gymnasiet, har man tillgång till elevhälsa. De som arbetar där är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. Alla skolor måste erbjuda sina elever elevhälsa. Ofta har skolsköterskan ett mottagningsrum på skolan dit man kan vända sig. Man kan också vända dig till läraren, skolans rektor eller skolans hemsida för hjälp att komma i kontakt med elevhälsan.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen kan ge stöd till personer och familjer med problem som att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir slagen eller inte har pengar för att överleva. Av socialtjänsten kan man också få råd om man är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt.

Studenthälsan

På universiteten och högskolornas studenthälsor finns ofta kurator eller psykolog som kan hjälpa till med stödsamtal, rådgivning och hänvisning. Dit kan man vända sig för råd eller samtal om exempelvis stress, alkoholproblem, prestationsångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och rädsla att tala inför andra. I Skåne finns studenthälsor i Lund, Malmö, Kristianstad, Alnarp och Helsingborg.

Patient- och stödföreningar

Patient- och stödföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Patientorganisationer i Skåne

Rikstäckande patient- och anhörigföreningar psykisk hälsa  

Telefonjourer

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour.

Telefonjourer och rådgivning

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-09-25
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Manusunderlag:

Emelie Sundén, hälso- och sjuvårdsstrateg, Region Skåne; Johan Larsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne.

Granskare:

Martin Hultén, chefläkare Psykiatri, Region Skåne; Karin Torell, vårdutvecklare Psykiatri, Region Skåne; Kommunförbundet