Välja vårdmottagning

Skriv ut (ca 6 sidor)

Filmen handlar om vilka möjligheter du har att söka vård i hela Sverige.

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Du kan välja att söka öppenvård var som helst i Sverige.

Skriv ut

Det kan finnas olika skäl till att välja en viss vårdcentral eller läkarmottagning. Du kan till exempel vilja gå till en som ligger nära hemmet eller jobbet. Den kan också ha personal som talar eller ger information på ett språk som du förstår.

Öppenvård som du kan välja

Öppenvård som du kan välja

Du kan själv välja vilken mottagning du vill vända dig till för att få öppenvård. Till öppenvård räknas bland annat följande verksamheter: 

  • vårdcentral
  • barnavårdscentral
  • barnmorskemottagning
  • ungdomsmottagning
  • mottagning för specialiserad öppenvård, till exempel en hudmottagning.

När du behöver specialiserad öppenvård kan du ibland behöva remiss. Det avgörs av remissreglerna i landstinget eller regionen där du är folkbokförd och där du vill söka vård. Läs mer i kapitlet Information från landstingen.

Fäll ihop

Välja vårdcentral

Välja vårdcentral

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan du få behandling direkt och om du behöver specialiserad vård ska du bli hänvisad till rätt typ av mottagning. Du kan välja vilken vårdcentral du vill, oavsett om den ligger i landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller någon annanstans. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av ett landsting eller en region och privata vårdcentraler som har avtal med landstinget eller regionen.

Du kan också välja en fast vårdcentral, det kallas ibland för att lista sig på en vårdcentral. I vissa landsting listas du automatiskt på din närmaste vårdcentral om du inte aktivt väljer något annat. Om du inte är nöjd med den vårdcentral du valt eller vill byta av något annat skäl kan du göra det. Du kan välja att lista dig på en vårdcentral var som helst i Sverige. Även om du är listad på en vårdcentral har du möjlighet att söka vård på en annan.

Fast läkarkontakt

Du har möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. En fast läkarkontakt innebär att du får träffa samma läkare vid varje besök på vårdcentralen, om det är möjligt. En sådan läkarkontakt kallas ofta för husläkare eller familjeläkare.

Fäll ihop

Välja specialiserad öppenvård

Välja specialiserad öppenvård

Specialiserad öppenvård är vård som du kan få utan att bli inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara en hudmottagning eller en ögonmottagning. Om du har någon särskild sjukdom kan du också vända dig direkt till en mottagning som är specialiserad på din sjukdom, till exempel en njurmottagning.

Du kan välja att söka vård på en specialiserad öppenvårdsmottagning var du vill i Sverige, men ibland behöver du ha en remiss.

Fäll ihop

När behöver jag ha remiss?

När behöver jag ha remiss?

Ibland behöver du ha en remiss för att få komma till den specialiserade öppenvården. En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och tidigare sjukdomar och skador.

För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård. Andra landsting och regioner inte har sådana krav. Läs mer om kraven i de olika landstingen och regionerna här.

Om du har en remiss kan det ibland gå fortare att få vård på en specialistvårdsmottagning. Hur fort du får vård beror på ditt medicinska behov och hur lång kö det är. Det är en läkare på mottagningen som bedömer ditt medicinska behov.

Öppen specialistvård i ett annat landsting

Om du vill söka vård på en specialistvårdsmottagning i något annat landsting eller region än där du är folkbokförd måste du först ta reda på om ditt hemlandsting kräver att du har remiss. Det kan också vara så att landstinget där du vill söka vård kräver remiss. I sådana fall måste du ha det. Läs mer om hur det fungerar i olika landsting och regioner här.

Fäll ihop

Vad händer med min journal?

Vad händer med min journal?

Om du väljer en ny vårdcentral eller specialistvårdsmottagning kan personalen där inte alltid se dina journaler från tidigare vårdgivare. Om du vill att din nya mottagning ska kunna se dina gamla journaler måste du godkänna det. Prata med din nya vårdgivare om hur det går till.

Fäll ihop

Gäller vårdgarantin?

Gäller vårdgarantin?

Vårdgaranti innebär bland annat att du ska erbjudas vård inom en bestämd tid och att du ska få hjälp med att åka någon annanstans om hemlandstinget inte kan erbjuda dig vård inom den tiden. Vårdgarantin gäller när du söker vård i landstinget eller regionen där du är folkbokförd, eller på en mottagning som ditt landsting har avtal med.

När du söker vård i ett annat landsting eller region är det dina medicinska behov som avgör hur fort du får vård. Det är läkaren som gör den bedömningen.

Fäll ihop

Patientavgifter och sjukresor

Patientavgifter och sjukresor

Patientavgiften kan skilja mellan olika landsting och regioner och mellan olika typer av vård. Om du söker vård i något annat landsting måste du betala den patientavgift som gäller där.

Om du själv väljer att söka vård utanför ditt eget landsting har du inte rätt att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Fäll ihop

Information från landstingen

Information från landstingen

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-05-29
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Teknisk producent:

Amphi Produktion