Välja specialistvårdsmottagning i Skåne

Skriv ut (ca 6 sidor)

Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad vård är vård som du kan få utan att behöva bli inlagd på sjukhus.

Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

När du söker vård på en öppen specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vänder dig rätt. Det bästa är att i första hand vända sig till en vårdcentral, så får du hjälp att hamna rätt. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet vad du ska söka för vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Om du är folkbokförd inom Region Skåne har du möjlighet att boka tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter), men bara hos de vårdcentraler och specialistmottagningar som är anslutna till e-tjänsten för tidbokning.

Om du har fått en remiss till någon särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig när de har en tid. Om du tycker att det gått lång tid utan att du fått en kallelse, kontakta mottagningen igen.

Fäll ihop

Specialistvård du kan kontakta direkt

Specialistvård du kan kontakta direkt

Inom Region Skåne krävs ingen remiss för specialistvård. Det kan däremot vara bra om du först vänder dig till en vårdcentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att du har blivit undersökt eller tagit vissa prover innan du får komma till en specialistmottagning.
Sök din vårdcentral i Hitta vård

Fäll ihop

Specialistvård du enklast når via vårdcentralen

Specialistvård du enklast når via vårdcentralen

I de allra flesta fall är det bäst för dig att få en första medicinsk bedömning av vårdcentralen. Om de bedömer att det finns ett behov kommer du att remitteras vidare till den specialiserade vården. Med vårdcentralen medicinska bedömning som grund kan specialistmottagningen göra ett säkrare ställningstagande och medicinsk prioritering, och därmed erbjuda dig så bra vård som möjligt.

Fäll ihop

Specialistvård som kräver remiss

Specialistvård som kräver remiss

En del mottagningar i landet vill att patienten skriver en så kallad egenremiss/egenanmälan där du som patient själv ska beskriva ditt medicinska tillstånd och varför du söker vård.

Inom Region Skåne krävs ingen remiss vilket innebär att du som patient själv kan söka vård hos vårdcentralen eller en specialistmottagning. Däremot rekommenderas du att i första hand ta kontakt med en vårdcentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta och jämför vård kan du hitta information om vissa mottagningar, var de ligger, kontaktinformation, telefontider och dylikt.

I de nationella kvalitetsregistren samlas fakta om vissa sjukdomar och behandlingar för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Genom att läsa om resultaten från ett register kan du till exempel få en uppfattning om vilken behandling som har bäst resultat vid en speciell diagnos. 

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du också fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se, som drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före mindre brådskande patienter.

Fäll ihop

Välja öppen specialistvård i annat landsting/region

Välja öppen specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av öppen specialiserad vård. I en del landsting måste du  ha remiss för att få vård vid en specialistvårdsmottagning. Du kan ta reda på vilka landsting och regioner som kräver remiss och för vilken typ av vård på Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Din journal

Om du väljer att söka öppen specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din tidigare journal kan det vara bra att kontakta din tidigare vårdgivare och berätta att du sökt vård i ett annat landsting. Berätta också på din nya mottagning var du fått vård tidigare, så kan de hjälpa till. Det är alltid frivilligt att visa journaler för en ny vårdgivare.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller enbart om du söker vård i det egna landstinget där du är folkbokförd. Om det är kö till den mottagning där du har ditt medicinska vårdbehov så prioriteras du utifrån ditt vårdbehov.

Sjukresor

Om du väljer att söka vård i något annat landsting än ditt hemlandsting så har du inte möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan. Du har inte heller möjlighet att få ersättning för logikostnader/uppehälle.  Det innebär också att du frivilligt avstår från vårdgarantin i ditt eget landsting. Du omfattas inte heller av vårdgarantin i det landsting eller region där du söker vård.

Sjukresor i Region Skåne 

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Välja landsting eller region

 Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering.

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Publicerad:
2014-12-02
Redaktör:

Susanne Eneroth, 1177 Vårdguiden, Region Skåne