Sköldkörtelprov - TSH

Varför behöver man lämna provet?

Varför behöver man lämna provet?

När får man lämna ett prov för TSH?

TSH är ett vanligt blodprov som tas för att kontrollera om sköldkörteln fungerar som den ska. Det kan till exempel tas i samband med att man känner sig trött, frusen, nedstämd eller har problem med hjärtklappning, darrighet, svettningar och viktnedgång. Sådana symtom är vanliga och kan bero på många olika saker, men genom att mäta TSH kan läkaren kontrollera om orsaken är sjukdom som ger en hormonell rubbning i sköldkörteln.

TSH är det mest känsliga testet på funktionen i sköldkörteln. Ett normalt värde på TSH utesluter med stor sannolikhet en hormonell rubbning i sköldkörteln. Om TSH ligger högt eller lågt behövs ofta ytterligare prover som visar mer av körtelns funktion.

Om man behandlas för sjukdomar i sköldkörteln som ger en hormonell rubbning får man lämna TSH-prov regelbundet för att kontrollera att behandlingen fungerar bra. I början brukar kontrollerna göras ofta men efter ett tag görs de mer och mer sällan.

Man brukar även få lämna regelbundna TSH-prov om man använder ämnesomsättningshormon, för att kontrollera att dosen är rätt. Om man tar rätt dos brukar det räcka med kontroll en gång om året.

Vad är TSH och var finns det?

TSH, som är en förkortning för tyreoideastimulerande hormon, bildas i hypofysen i hjärnan. TSH har som uppgift att stimulera sköldkörtelns funktion.

Sköldkörteln, som även kallas tyreoidea, sitter på halsens framsida nedanför struphuvudet. Den tillverkar livsnödvändiga hormoner som inverkar på nästan alla kroppens funktioner. Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra kroppens ämnesomsättning. Det sker genom att sköldkörteln bildar hormonerna som kallas trijodtyronin, T3, och tyroxin, T4.

Samtidigt som TSH får sköldkörteln att tillverka hormoner som aktiverar och sätter fart på ämnesomsättningen, har sköldkörtelhormonerna i sin tur en bromsande effekt på produktionen av TSH i hypofysen. På så sätt reglerar hypofysen och sköldkörteln varandra och sköldkörtelhormonerna produceras i lagom mängd så att det blir en bra balans i kroppen.

Om sköldkörteln producerar för mycket T3 eller T4 i förhållande till kroppens behov ökar ämnesomsättningen och går för fort, ett tillstånd som kallas hypertyreos. Om sköldkörteln istället producerar för lite av dessa sköldkörtelhormoner i förhållande till kroppens behov saktar ämnesomsättningen ner och går för långsamt, vilket kallas hypotyreos.

Hur tas provet?

Prov för TSH brukar tas i armen med hjälp av en tunn nål som sticks in i en blodåder, en ven. Därför kallas denna typ av blodprov för ett venöst prov.

Om man tar tabletter med ämnesomsättningshormon ska provet tas innan man tagit tabletten på provtagningsdagen. Då får man ett rätt visande värde på behandlingen. I övrigt behöver man inte förbereda sig för att lämna provet.

När får man svar?

Provet skickas till ett laboratorium och man brukar få svar av läkaren inom ett par dagar.

Hur tolkas provsvaret?

Ett provsvar måste alltid vägas samman med hur man mår och vad eventuella andra prover visat. Enbart ett enstaka prov ger i de flesta fall inte ett säkert svar på om man har någon sjukdom. Men ett normalt TSH betyder i de allra flesta fall att sköldkörteln fungerar som den ska.

Halten av TSH i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan även variera hos samma person vid olika tillfällen. För att läkaren ska ha något att jämföra med när provsvaret ska tolkas finns det så kallade referensintervall, som är intervall mellan två värden. Ett referensintervall bygger på ett genomsnitt av resultat från prover på en stor grupp friska personer.

Vanligen är referensintervallet för TSH är mellan 0,3 och 4 millienheter/liter. Enheten brukar förkortas mU/L. Ibland kan det skilja lite mellan olika laboratoriers metoder och refererensintervallen skiljer sig då också lite.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga TSH-värden kan bero på hypertyreos, att sköldkörteln producerar för mycket av sköldkörtelhormonet T3 eller T4. Man har då samtidigt höga värden av sköldkörtelhormoner i blodet.

Om man behandlas med sköldkörtelhormon kan ibland TSH-värdet vara lågt.

Även andra läkemedel kan ge en sänkning av TSH, bland annat kortison, betablockerande läkemedel som används vid högt blodtryck och hjärtsjukdomar, samt levodopa som används vid Parkinsons sjukdom.

Vissa sjukdomar, exempelvis kraftiga infektioner och allvarlig hjärt- eller lungsjukdom, kan orsaka en liten sänkning av TSH-värdet utan att sköldkörtelhormonerna påverkas.

Om TSH-värdet är lågt kan man få behandling. Vilken behandling man får beror på vad som orsakar det låga värdet. Efter behandlingen kan TSH-värdet fortsätta vara lågt en längre tid. Det beror på att det tar tid innan produktionen av TSH har återhämtat sig och stigit till vanliga värden igen.

Höga värden, vad kan det bero på?

Den vanligaste orsaken till höga TSH-värden är hypotyreos, att sköldkörteln producerar för lite av sköldkörtelhormonerna T3 och T4. Det är vanligast hos kvinnor. Orsaken är oftast en så kallad autoimmun sjukdom. Kroppens immunförsvar har då angripit den egna vävnaden och orsakat en bestående skada i sköldkörtelns hormonproduktion.

Om TSH-värdet bara är lite förhöjt, upp till cirka 10 mikroenheter/liter, behöver det inte innebära att sköldkörtelns produktion av hormoner är för låg. Det kan vara en vanlig variation i TSH-värdet. Då kan man ibland behöva lämna ytterligare blodprov som visar om man har antikroppar mot sköldkörtelvävnad. Det provet heter TPO-antikroppar. Om både TSH och TPO-antikroppar är förhöjda talar det starkt för att man har en autoimmun sjukdom i sköldkörteln och att man bör få behandling med ämnesomsättningshormon.

Vid sjukdomar i sköldkörteln kan ibland hela eller delar av sköldkörteln behöva opereras bort. Det kan leda till att man får brist på sköldkörtelhormoner, vilket i sin tur för med sig att TSH-värdet stiger.

Om man behandlas med mediciner för att minska sköldkörtelns hormonproduktion, ökar också TSH-värdet som en följd av behandlingen.

Vissa läkemedel kan hos vissa personer påverka produktionen av hormoner i sköldkörteln, vilket leder till att man får en höjning av TSH. Exempel på detta är litium mot manodepressiv sjukdom och substansen amiodaron mot allvarliga hjärtrytmrubbningar.

Om TSH-värdet är högt kan man få behandling. Vilken behandling man får beror på vilka orsaker som ligger bakom det höga värdet. Det vanligaste är att man får ta tabletter med
sköldkörtelhormon. Det brukar ta tid innan TSH-värdet har återgått till det vanliga, från några veckor till ett par månader beroende på hur högt värdet var när man påbörjade behandlingen.

Fäll ihop
Publicerad:
2013-04-12
Skribent:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvall

Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Per Bjellerup, läkare, specialist i klinisk kemi, Västmanlands sjukhus, Västerås