Vårdgaranti

Skriv ut (ca 4 sidor)

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Skriv ut

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp. Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Så fungerar vårdgarantin

Så fungerar vårdgarantin

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

 • Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett videosamtal eller ett besök. 
 • Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården
  Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.
 • Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det. Samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning. Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning.
 • Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för det inom 90 dagar.

Du kan bli hänvisad till en annan mottagning

Du ska erbjudas vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan.

Du behöver en remiss om du hänvisas till en annan mottagning för att få specialistvård. Remissen får du från den första mottagningen.

Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska hänvisas till, om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du behöver inte tacka ja till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård, om du ångar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Fäll ihop

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov. Den person som har störst behov av vård har företräde till vård, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner eller landsting än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

Fäll ihop

När gäller inte vårdgarantin?

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

 • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
 • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
 • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
 • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag av utprovning av hörapparater.
 • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med ett landsting eller en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.
Fäll ihop

Väntetider i vården

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen visas väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Fäll ihop

Frågor om väntetider

Skåne

Frågor om väntetider

Om det är något du undrar över, kontakta den vårdenhet som har skickat kallelsen/bekräftelsen. Om du inte har fått någon, vänd dig då till den vårdenhet där du sökt vård eller som har skickat remissen till den specialiserade vården.

Fäll ihop

Söka vård själv utanför vårdgarantin

Skåne

Söka vård själv utanför vårdgarantin

Du kan söka vård hos en annan vårdgivare utan att ha blivit hänvisad dit genom vårdgarantin. Läs mer om att välja vård.

Om du väljer att söka vård själv kontaktar du den mottagning du vill gå till. Om du redan väntar på vård hos en annan mottagning, kontakta dem och meddela att du sökt vård hos en annan vårdgivare. Du kan även be om en kopia av din remiss/journalhandling som du sedan skickar till den nya vårdgivaren.

Vårdgaranti och väntetider i Skåne - kontakt

Hälso- och vårdval i Skåne

Fäll ihop

Resa till annan vårdgivare

Skåne

Resa till annan vårdgivare

Det finns olika resesätt för dig som patient då du ska resa till vård på annan ort, oavsett om det gäller vård inom regionen eller i ett annat landsting. I första hand ska din resa ske med buss, tåg eller privat bil. Om det finns medicinska skäl kan taxi vara ett alternativ.

Skånetrafiken har ansvaret för sjukresor inom Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger information.

Skånetrafiken - sjukresor

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-01
Redaktör:

Klara Johansson

Granskare:

Lena Jönsson, landstingsjurist Region Dalarna, Falun


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2019-01-01
Redaktör:
Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Marie Nilsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne