Vårdgaranti

Skriv ut (ca 4 sidor)

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att komma i kontakt med vården och få vård som du behöver. Från och med att du erbjuds ett besök i vården ska det till exempel inte dröja mer än 7 dagar innan du får träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att besöka en specialist, beroende på vad du har för behov. Det är alltid vårdens bedömning av ditt medicinska behov av vård som ligger till grund för vilken vård du får och hur fort du får vård.

Skriv ut

Akut vård berörs inte av vårdgarantin, om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort som möjligt, oavsett var du befinner dig. Det är vårdens personal som bedömer om du har ett akut vårdbehov.

Så går det till

Så går det till

När du kontaktar en vårdmottagning för att boka en tid görs alltid en bedömning av ditt vårdbehov och den du talar med avgör vilken vård som skall erbjudas och om du skall inbokas för ett besök. Om du sökt vård på en mottagning som inte kan erbjuda dig ett besök eller en behandling inom vårdgarantins tidsgränser, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller vissa privata mottagningar. Du kan själv framföra önskemål om vart du vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan du inte välja helt fritt.

Om du inte vill få vård på någon annan mottagning kan du avstå från erbjudandet om vårdgaranti. Det kan innebära att du får vänta längre. Om du senare ångrar dig kan du alltid ta en ny kontakt med den mottagning där du står i kö. Vårdgarantin börjar då gälla från det datum då du meddelar ditt ändrade beslut.

Du kan fråga om vårdgarantin på mottagningen där du står i kö. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör i din vård.

I vissa landsting och regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande dit du kan vända dig.

Fäll ihop

Gäller bara i ditt landsting/din region

Gäller bara i ditt landsting/din region

Vårdgarantin gäller bara i det landsting eller den region där du är folkbokförd. Om du på eget initiativ väljer att söka vård i ett annat landsting är du inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är då ditt medicinska behov.

Fäll ihop

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

 • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en läkare ska du få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • 90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om du får remiss till den specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss, hos en öppen specialistvårdsmottagning.
 • 90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.
Fäll ihop

När gäller inte vårdgarantin?

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte

 • återbesök
 • om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
 • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
 • utredningar och undersökningar såsom röntgen, provtagningar och tester
 • att få ett hjälpmedel, ett undantag är utprovning av hörapparater
 • om du tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om du senare ändrar dig kan du tacka ja till erbjudandet)
 • om du väljer att söka vård på en vårdcentral eller mottagning i något annat landsting än där du är folkbokförd.

Vårdgarantin reglerar inte om du ska få vård, vilken vård du ska få eller hur lång tid en utredning får ta.

Skåne

Om du väljer att tacka nej till vård hos en annan vårdgivare kan det innebära att du får vänta längre än vårdgarantins gränser. Skulle du i ett senare skede ångra dig så börjar vårdgarantin gälla från det datum då du på nytt kontaktar den vårdenhet där du väntar.

Fäll ihop

Väntetider i vården

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen visas väntetidsläget inom alla landsting och regioner i Sverige.

Fäll ihop

Frågor om väntetider

Skåne

Frågor om väntetider

Om det är något du undrar över, kontakta den vårdenhet som har skickat kallelsen/bekräftelsen. Om du inte har fått någon, vänd dig då till den vårdenhet där du sökt vård eller som har skickat remissen till den specialiserade vården.

Fäll ihop

Söka vård själv utanför vårdgarantin

Skåne

Söka vård själv utanför vårdgarantin

Du kan söka vård hos en annan vårdgivare utan att ha blivit hänvisad dit genom vårdgarantin. Läs mer om att välja vård.

Om du väljer att söka vård själv kontaktar du den mottagning du vill gå till. Om du redan väntar på vård hos en annan mottagning, kontakta dem och meddela att du sökt vård hos en annan vårdgivare. Du kan även be om en kopia av din remiss/journalhandling som du sedan skickar till den nya vårdgivaren.

Vårdgaranti och väntetider i Skåne - kontakt

Hälso- och vårdval i Skåne

Fäll ihop

Resa till annan vårdgivare

Skåne

Resa till annan vårdgivare

Det finns olika resesätt för dig som patient då du ska resa till vård på annan ort, oavsett om det gäller vård inom regionen eller i ett annat landsting. I första hand ska din resa ske med buss, tåg eller privat bil. Om det finns medicinska skäl kan taxi vara ett alternativ.

Skånetrafiken har ansvaret för sjukresor inom Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger information.

Skånetrafiken - sjukresor

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Helena Vogel, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på underlag från Sveriges kommuner och landsting, SKL

Granskare:

Lena Jönsson, landstingsjurist landstinget i Dalarna, Falun


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2017-02-20
Redaktör:
Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Marie Nilsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne