Välj smärtmottagning

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken behandlare du vill gå till för multimodal smärtbehandling, MMS.

Tillsammans med din läkare kan du hitta en behandling som passar för dig som lider av smärta sedan minst tre månader tillbaka i rygg, nacke, axel och en generaliserad smärta, vilket innebär en smärta över stora och flera delar av kroppen.

I vissa fall finns möjlighet till behandling på den vårdcentral där du är listad, men inte alltid. Du har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne.

Så här väljer du

Vårdcentralen där du är listad ska underlätta för dig att göra ditt val av mottagning för behandling av din långvariga smärta. De kan informera dig om vilka mottagningar som utför multimodal smärtbehandling och som du kan välja mellan. Du hittar vilka mottagningar du kan välja mellan i en lista sorterad efter postadress.

MMS-behandlare i Skåne

Om multimodal smärtbehandling, MMS

Behandlingen utförs av ett team bestående av minst tre olika kompetenser, varav en ska vara läkare. Insatserna ska vara samordnade och bedrivas en till tre gånger i veckan under minst fem veckor.

Om du glömt var du är listad

Du kan se vilken vårdcentral du är listad på genom att logga in i e-tjänsterna eller genom att ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

 

Senast uppdaterad:
2018-06-08
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Marcela Urey Adamsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne