Välj smärtmottagning

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken behandlare du vill gå till för multimodal smärtbehandling, MMS.

Tillsammans med din läkare kan du hitta en behandling som passar för dig som lider av långvarig smärta i rygg, nacke och axel, samt generaliserad smärta.

I vissa fall finns möjlighet till behandling på den vårdcentral där du är förtecknad, men inte alltid. Du har rätt att välja mottagning var som helst i Skåne. Du kan till exempel välja en som din vän rekommenderat eller en som ligger nära ditt jobb.

Så här väljer du

Du måste ha underlag från läkaren på den vårdcentral där du är förtecknad innan du kan välja behandlare. När du gjort ditt val kontaktar du mottagningen och kommer överens om en tid för besök. Du hittar vilka mottagningar du kan välja mellan i en lista sorterad efter postadress.

MMS-behandlare i Skåne

Om multimodal smärtbehandling, MMS

Behandlingen utförs av ett team bestående av minst tre olika kompetenser, varav en ska vara läkare. Insatserna ska vara samordnade och bedrivas två till tre gånger i veckan under minst sex veckor.

Om du glömt var du är listad

Du kan se vilken vårdcentral du är listad på genom att logga in i e-tjänsterna eller genom att ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

 

Senast uppdaterad:
2015-05-21
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Bo Lindholm, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne