1177 Vårdguiden på telefon i Skåne

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Om man behöver sjukvårdsrådgivning kan man dygnet runt ringa 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på frågor, ger råd och vägleder rätt i vården.

 

Visa mer

Så hjälper sjuksköterskorna dig

Så hjälper sjuksköterskorna dig

Sjuksköterska pratar med patient i telefon på 1177 SJukvårdsrådgivningen i Skåne.Sjuksköterska på 1177 Vårdguiden på telefon i Skåne. Foto: Christiaan DirksenSjuksköterskornas uppgift är att först lyssna på dig som ringer och sedan ställa frågor. De är utbildade att följa en särskild samtalsprocess.

Varje samtal är unikt och får ta den tid som krävs. Utifrån de symtom som beskrivs bedömer sjuksköterskan vårdbehovet och vägleder till rätt vård.

Det är däremot inte sjuksköterskans uppgift att ställa diagnos.

Öppet dygnet runt

1177 Vårdguiden på telefon har öppet dygnet runt alla dagar i veckan och är ett komplement till din vårdcentral. De ger också information om jourhavande tandläkare under lördagar, söndagar och helgdagar.

Ditt samtal journalförs och spelas in

Alla samtal till 1177 Vårdguiden på telefon journalförs och spelas in. Inspelningarna används för att kunna göra kvalitetsuppföljningar. De används också vid patientklagomål, för att klarlägga omständigheterna kring hanteringen av ett ärende, och som underlag vid eventuella anmälningar till Socialstyrelsen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Till och med 31 december 2017 kan du som är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter få sjukvårdsrådgivning direkt av en sjuksköterska via texttelefon genom att ringa 0771-11 77 99. Det numret kommer från och med 1 januari 2018 att ersättas av PTS texttelefontjänst texttelefoni.se. Nästan alla som ringer via texttelefon till 1177 Vårdguiden använder redan nu texttelefoni.se. Tjänsten är en förmedlingstjänst där den som tar emot ditt texttelefonisamtal i sin tur ringer 1177.

Du som använder bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsten bildtelefoni.

Fäll ihop

Ring 1177 från ett annat land

Ring 1177 från ett annat land

Om du vill nå 1177 Vårdguiden på telefon när du är utomlands, ring + 46 771 11 77 00. Samtalet prioriteras så att du inte behöver vänta länge.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-07-03
Skribent:

Sarah Axelsson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Monica Larsson, 1177 Vårdguiden på telefon, Region Skåne