Patient- och handikapporganisationer i Skåne

Om du har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom kan det vara värdefullt att få kontakt med människor i liknande situation.

Det finns många handikapporganisationer och patientföreningar som tar till vara och driver medlemmarnas intressefrågor. Enskilda personer och anhöriga kan få stöd och det kan finnas möjlighet att träffas i olika grupper. 

Här hittar du en förteckning över patientföreningar i Skåne. Ta kontakt med den förening som företräder dina intressen och hör vad den har att erbjuda.

Läs Patientorganisationer i Skåne 2017/2018 (pdf)

Senast uppdaterad:
2017-01-26
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Inger Gadh, bibliotekarie, Region Skåne