Jourtandläkare i Skåne

Om du är i behov av akut tandvård på lördagar, söndagar, helgdagar och helgaftnar kan du vända dig till en tandläkare som har helgjour. Vilken tandläkare som har helgjour varierar och för att veta vem du kan besöka ringer du telefonnumret 0771-160 170. 

Skåne är uppdelat i fem jourdistrikt. Det finns en tandläkare som har helgjour i varje område; sydvästra, mellersta, nordvästra, nordöstra och sydöstra Skåne.

Se vilket område din kommun tillhör.

Om helgjouren har stängt kan du istället ringa numret 1177 för sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du ska vända dig.

Helgjourens öppettider i de olika distrikten

Sydvästra: 10-13.30

Sydöstra: 10-11

Mellersta: 10-12

Nordvästra: 10-12

Nordöstra: 10-12

Akuttandvård på vardagar

Om du behöver akuttandvård på en vardag ringer du i första hand din egen tandläkare. Om du inte har någon tandläkare kan du ringa till någon av Folktandvården Skånes kliniker eller till den tandläkare som ligger närmast dig.

Hitta tandläkare 

Publicerad:
2015-03-09
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Håkan Hellbjer, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne