Frågor om din faktura

Din faktura är en samlingsfaktura som skickas ut i början av varje månad. Fakturan innehåller dina avgifter från den senaste månaden gällande den offentliga vård som inte betalats kontant eller med kort, samt de serviceresor du tagit del av.

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om din samlingsfaktura? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Vad ska jag göra om jag fått en faktura för uteblivet besök trots att jag avbokat tiden?

Kontakta den mottagning det gäller. Telefonnummer finns intill besöksinformationen på fakturan.

Vad ska jag göra om jag fått en påminnelse trots att jag redan betalat fakturan?

Om betalningen inte är oss tillhanda på förfallodagen läggs det på en påminnelse-/förseningsavgift på nästa faktura. Har man fått en sådan avgift på sin faktura så har vi fått in betalningen för sent. Du kan då dra av det belopp du redan betalat och betala in resterande belopp inklusive påminnelseavgiften. Ange samma OCR-nummer som finns på fakturan.

Varför har jag fått en faktura trots att jag har frikort?

Det sista besöket som räknats med i ditt högkostnadsskydd kan vara fakturerat. Detta ser du genom att jämföra besökets datum och frikortets första giltighetsdatum - de datumen är då samma. Det finns även vissa avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet. På baksidan av ditt frikort kan du läsa om vilka de är.

Vad ska jag göra om jag har fått en faktura på till exempel 300 kronor och bara har 80 kronor kvar till frikort?

Kontakta den mottagning som skickat fakturan på 300 kronor så kan de korrigera beloppet. Telefonnummer finns intill besöksinformationen på fakturan.

Hur gör jag för att överföra en faktura för ett vårdbesök till mitt högkostnadskort?

Besöket ska normalt införas i högkostnadskortet vid besökstillfället. Det är viktigt att du som patient visar upp ditt högkostnadskort i kassan. I efterhand kan du få besöket infört i högkostnadskortet på mottagningen där du fått vård. Du kan också få besöket infört på din vårdcentral. Ha gärna fakturan med dig.

Vem ska jag prata med när det gäller serviceresor?

Kontakta Skånetrafiken

Telefonnummer till Skånetrafikens kundtjänst finns på fakturan om du blivit fakturerad serviceresor.

Varför har jag fått en faktura där det står ”makulerad” på inbetalningskortet?

Du har fått en kreditfaktura från oss med ett minustecken framför beloppet. Det innebär att du vid faktureringstillfället hade pengar tillgodo hos oss. Kontakta Patientservice om bankuppgifter när du vill ha ditt tillgodohavande utbetalt.

Ska man betala för öppenvårdsbesök trots att man blivit inlagd på sjukhus i samband med besöket?

Ja, enligt Region Skånes regelverk för patientavgifter betalar man avgift även för besöket i öppenvården.

Ska man betala för remissbesök?

Oftast ska man betala för ett remissbesök.

Vad ska jag göra om jag blivit debiterad för fler vårddagar än de jag vistats på sjukhuset?

Kontakta avdelningen där du varit inlagd. Telefonnummer finns tillsammans med informationen om vårddagarna på fakturan.

Varför har jag fått en faktureringsavgift?

Enligt regionfullmäktiges beslut ska besök i öppenvård i normalfallet betalas kontant eller med betalkort för att faktureringsavgift inte ska läggas på. I Riktlinjer för Region Skånes krav- och faktureringsverksamhet står det att                            

”Faktureringsavgift på 50 kronor skall tas ut vid fakturering av tidsbeställda öppenvårds- och tandvårdsbesök, utom i de fall kontant ersättning ej kunnat tas emot. Faktureringsavgift tas inte ut vid uteblivna besök eftersom det debiteras enligt särskild taxa.”

Hur går jag tillväga om jag vill betala min faktura via autogiro?

Fyll i en medgivandeblankett där du anger namn, personnummer, bankens namn och vilket bankkonto pengarna ska dras ifrån. Glöm inte att underteckna!

Därefter skickar du tillbaka blanketten till: Region Skåne, GSF Vårdekonomi, 223 81 Lund.

Du kan också kontakta Patientservice på telefon 0771-111 444 eller via formulär, så skickar vi en medgivandeblankett till dig. 

Hittade du inte svaret på din fråga här? Då är du välkommen att kontakta 

  • Mottagningen eller avdelningen för frågor kring din vård eller dina vårdkostnader. Telefonnummer hittar du intill respektive vårdtillfälle på din faktura.
  • Skånetrafiken för frågor som rör dina resor.
  • Patientservice när du har frågor om belopp från föregående faktura eller sådant som rör betalningen av fakturan. Telefonnummer 0771-111 444 eller via formulär.

Vid fakturautskick i början av månaden är det ofta långa väntetider i telefon. Om du väntar några dagar är det lättare att komma fram.  

Senast uppdaterad:
2017-01-09
Skribent:

Maria Fridesson, supportledare Patientservice, Region Skåne

Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Eva Nilsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne