Skåneveckan för psykisk hälsa 2018

För att öka kunskapen och samtalen kring psykisk hälsa arrangeras Skåneveckan den 8–14 oktober. Veckan är fylld av seminarier, föreläsningar och kulturarrangemang på temat psykisk hälsa. Välkommen!

Varje år i samband med Världsdagen för psykisk hälsa anordnas Skåneveckan och hölls för första gången redan 2010 på initiativ av Region Skåne. Sedan dess har arrangemangen under veckan blivit allt fler. Psykiatri Skåne är en av många aktörer under Skåneveckan.

Alla evenemang är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig. Läs mer om Skåneveckan och vilka arrangemang som anordnas på skaneveckan.com.

Världsdagen för psykisk hälsa

Under Skåneveckan uppmärksammas även världshälsoorganisationen WHOs världsdag för psykisk hälsa den 10 oktober som är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.

 

Text: Jenny Johansson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

Till alla nyheter