Brist på influensavaccin i Skåne

Just nu är det brist på vaccin i hela Europa. Därför kan vårdcentralerna i nuläget inte beställa fler doser och vaccineringen av riskgrupper prioriteras.

Många har redan vaccinerat sig mot säsongsinfluensan. Vanligtvis fyller vårdcentralerna på sina lager vart efter utifrån invånarnas efterfrågan, men nu har Region Skåne fått besked om att det inte går att beställa mer vaccin.

Följer Folkhälsomyndighetens rekommendation

Region Skåne har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att prioritera medicinska riskgrupper för influensavaccination. Det innebär att det ska finnas medicinska skäl för att få bli vaccinerad i fortsättningen. På så sätt kan vi se till så att du som tillhör en medicinsk riskgrupp fortfarande ska kunna bli vaccinerad.

Ojämn tillgång i Skåne

Tillgången på vaccin är ojämn i Skåne. På vissa vårdcentraler finns det fortfarande tillgång på vaccin och på andra är det slut. Vårdcentralerna försöker lösa situationen genom att samarbeta. Doser fördelas och patienter hänvisas till vårdcentraler som har vaccin.

Tillhör du en riskgrupp?

Till de medicinska riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du är 65 år eller äldre.

Du som är 65 år eller äldre tillhör också en riskgrupp och kan få en individuell bedömning kring ditt vaccineringsbehov, även om du inte har något av tillstånden ovan.

Ring vårdcentralen för att få information och för att boka tid.

Vårdcentraler i Skåne

 

Text: Jenny Johansson, kommunikatör, Region Skåne

Till alla nyheter