Dags att vaccinera dig mot influensa

Influensasäsongen närmar sig. Du som är över 65 år, är gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp kan vaccinera dig gratis. Genom att vaccinera dig, får du ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk.

Varje år slår den till – influensan. Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Influensatyperna varierar från år till år, och därför är det viktigt att du vaccinerar dig varje höst för att ha ett skydd mot den aktuella influensatypen. Vaccinet ger inte ett hundraprocentigt skydd, men symtomen blir betydligt mildare om du smittas.

- Det tar upp till 14 dagar innan vaccinet ger effekt. Så det är klokt att vaccinera dig under senare delen av hösten för att vara skyddad inför vintern när säsongsinfluensan är här på allvar, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Gratis för 65+, gravida och riskgrupper

Bild på Hjärta - Budskap: Var rädd om dig.Vaccinationen är gratis för dig som tillhör en riskgrupp. Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid efter vecka 16.

För övriga kostar det 130 kronor att vaccinera sig mot influensa.

Drop-in-tider i Skåne

Passa på att hitta en drop-in-tid som passar dig. Du behöver inte gå till den vårdcentral där du är listad. När drop-in-tiderna passerat kan du kontakta vårdcentralen och boka en tid istället.

Drop-in-tider i Skåne 

Mer på 1177.se:
Vaccination mot influensa i Skåne
Influensa

Text: Jenny Johansson, kommunikatör, Region Skåne

Till alla nyheter