Barnboken ’Min värld’ hjälper barn som anhöriga

I skuggan av missbruk eller långvarig sjukdom finns ofta ett barn. Ylva Thor, vårdutvecklare och distriktssköterska, berättar att en tredjedel av alla barn i Sverige någon gång är anhörig under sin uppväxt.

Studier har visat att ett barn vars förälder exempelvis avlider, löper dubbelt så stor risk att drabbas av psykisk ohälsa i vuxen ålder i jämförelse med andra. Dessutom finns det många barn som utvecklar en stor ansvarskänsla för sin sjuka förälder. Men det finns hjälp att få.

- Det är viktigt att nå ut till dessa barn och ge dem det stöd de behöver för att faktiskt må bättre, säger Ylva Thor.

Region Skåne har olika typer av stödmaterial för att underlätta för både de drabbade familjerna och vårdpersonal som möter barn som anhöriga. En del av detta är barnboken "Min värld", som handlar om figuren Gramse vars mamma blir sjuk.

- Boken riktar sig till yngre barn som anhöriga och ska fungera som ett verktyg för att ta upp svåra frågor på ett lättsamt sätt, berättar Ylva Thor.

Boken öppnar upp för samtal genom att barnet får rita och skriva ner sina tankar kring olika frågor beroende på barnets situation.

När någon som finns nära är sjuk

Om en vuxen i ens närhet inte mår bra påverkas man av det på olika sätt. Det viktigaste är att berätta för någon vuxen och att veta att man inte är ensam.

Söka stöd när en vuxen i familjen inte mår bra

Om du har det jobbigt ska du inte behöva vara ensam. Det kan bli bättre. Så här kan du få hjälp.

För barn - Våga berätta

Text: Mimmi Landin

Till alla nyheter