Viktigt att ge blod inför sommaren

Under 2017 gav över 200 000 personer blod. Det gjorde att ungefär 100 000 personer kunde få en blodtransfusion. Det finns många anledningar till att man får blod, det kan vara efter en olycka, en förlossning eller för att man har en allvarlig sjukdom. Som blodgivare kan du hjälpa till att rädda andra människors liv och hälsa.

Ny statistik från blodcentralernas webbplats GeBlod.nu visar att färre personer ger blod varje år. Däremot är det ungefär lika många som registrerar sig som nya blodgivare.

Nästan alla vuxna kan ge blod. Du behöver vara mellan 18 och 60 år, frisk och väga över 50 kilo. Kvinnor kan ge blod tre gånger under en tolvmånadersperiod och män fyra gånger.

Under våren 2018 har det varit brist på blod i många delar av landet. Blodcentralerna i landet har olika behov av blod och i storstäderna är behovet som allra störst. När många tar ledigt och kanske reser bort kommer mindre blod in i blodbankernas lager. Det är därför viktigt att lagren fylls på nu.

Läs om hur du registrerar dig som ny blodgivare på geblod.nu.

Läs mer om blodgivning på 1177.se här.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter