Toxic shock syndrome, TSS

Skriv ut (ca 2 sidor)

Toxic shock syndrome, TSS, är en komplikation som kan uppstå vid vissa bakteriella infektioner. Ett gift som bakterierna utsöndrar gör att blodtrycket sjunker kraftigt och kroppens vävnader får inte tillräckligt med syre. TSS är mycket ovanligt men kan vara allvarligt och du måste därför få behandling snabbt.

Skriv ut

TSS blev känt på 1970-talet och fick då namnet tampongsjuka eftersom personer som använde tampong blev sjuka.

Symtom på TSS

Symtom på TSS

Symtom på TSS är att du snabbt får hög feber och samtidigt något eller några av följande symtom:

  • kräkningar eller diarré
  • hudrodnad eller röda ögon
  • svullna handflator och fotsulor
  • ont i musklerna
  • ont i huvudet
  • yrsel och kallsvettning
  • illaluktande flytningar om du använder tampong.
Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en akutmottagning om du misstänker att du har TSS. 

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Hur uppkommer TSS?

Hur uppkommer TSS?

De flesta får sjukdomen i samband med en hudinfektion, till exempel en infektion i såret efter en operation.

Det kan också vara bra att veta att de flesta fall av TSS inte har något med mens och tamponganvändning att göra.

Fäll ihop

Hur kan jag minska risken för TSS av tamponger?

Hur kan jag minska risken för TSS av tamponger?

Du kan förebygga TSS av tamponger:

  • Byt tampong minst var åttonde timme.
  • Tvätta händerna noga innan du byter tampong.

Risken att få TSS av att använda tamponger är väldigt liten om du följer de här råden. 

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Du behandlas på sjukhus, oftast med antibiotika direkt i blodet.

Det är viktigt att du kan förstå informationen

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har rätt att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska.

Du har också ha rätt att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

För en säker diagnos görs bakterieodlingar från blodet och från eventuella sår. Din behandling måste påbörjas innan du har fått en helt säker diagnos.

Fäll ihop

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

TSS orsakas av ett gift som gula stafylokockbakterier producerar. Bakterierna kan föröka sig om de under lång tid kommer i kontakt med mensblod i en tampong eller blod i ett sår.

Giftet som de gula stafylokockerna producerar gör att kroppen hamnar i ett så kallat chocktillstånd. Det innebär att blodtrycket sjunker väldigt mycket och att kroppens vävnader inte får det syre de behöver.

Ett sådant chocktillstånd måste intensivbehandlas med vätska och antibiotika så fort som möjligt för att du ska kunna bli frisk igen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-04-06
Skribent:

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin och kirurgi, skolöverläkare Pysslingen skolor, Stockholm.

Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden