Alkohol och narkotika, riskbruk, skadligt bruk och beroende

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger som du kan bli beroende av.

Många former av narkotika är olagliga att använda, tillverka eller sälja. En del former av narkotika kan vara lagliga, men ändå skadliga om du använder dem på fel sätt. Det kan till exempel vara vissa läkemedel eller preparat som du kan handla på nätet.

Om du är beroende använder du alkohol eller narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad. Då blir det blir svårt att klara sig utan. Att vara alkoholberoende innebär att du inte längre kan styra över ditt drickande.

Risken för att bli beroende är större om du använder drogen ofta eller mycket. Att använda en drog ofta eller mycket kallas för riskbruk.

Om du har blivit beroende leder det ofta till både medicinska och sociala problem. De flesta som dricker för mycket eller använder narkotika är medvetna om problemet. Ändå kan det vara svårt att berätta om det för andra. Då gäller det att försöka prata med någon som du har förtroende för.

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp att få

Om du har problem med alkohol eller narkotika kan du få bra hjälp.

Även du som är närstående kan få hjälp. Hur du själv påverkas av att vara närstående till någon som dricker eller använder narkotika är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp du behöver.

Du som har alkoholproblem eller narkotikaproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram. Då är det också vanligt att närstående får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Förutom den beroendevård som finns inom sjukvården eller socialtjänsten kan även kyrkan och vissa frivilligorganisationer erbjuda stöd och hjälp.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

 
Fäll ihop

Läs mer

Läs mer

Patientversion av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid missbruk och beroende

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur missbruk och beroende bör utredas och behandlas. Riktlinjerna innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar som kan vara aktuella för att ta hand om dig.

Inom området finns också undersökningar och behandlingar som görs mera rutinmässigt. De finns inte med i riktlinjerna.

Här kan du läsa patientversionen av de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende.

Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Mer på andra webbplatser

Sök hjälp och stöd i Skåne

Skåne

Sök hjälp och stöd i Skåne

Hjälp och stöd för barn och unga

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn eller ungdom kan få rådgivning, hjälp och stöd i olika situationer. .

Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och det finns många stödgrupper, föreningar och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt. Inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård ges bedömningar och utredningar av tillstånd/diagnoser.

Nedan hittar du vart du kan vända dig om du behöver hjälp

I Malmö, Helsingborg och Hässleholm finns särskilda missbruksmottagningar för unga med missbruksproblem. I Malmö och Helsingborg tar man emot unga upp till 25 år och i Hässleholm upp till 29 år.

I Lund finns Rådgivningsbyrån

En väg in - 020-51 20 20
En väg in är det telefonnummer barn och unga (0-18 år) samt vårdnadshavare kan ringa för hjälp eller rådgivning, telefon: 020-51 20 20, vardagar 08.00-16.30.  

Första linjen
Du kan även vända dig till Första linjen, som är en ingång till vård och stöd för dem, från 6 år upp till 18 år, med lättare problem. 

I din kommun

I din kommun kan du vända dig till elevhälsan eller socialtjänsten. Via länken nedan hittar du stöd och hjälp för unga i Skånes alla kommuner.

Hjälp och stöd för vuxna

För dig som är vuxen finns det särskilda mottagningar för missbruk och beroende. Nedan hittar du vart du kan vända dig för hjälp och stöd.

Malmö stad

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande om pengar? Känner du någon som har det? Du kan kontakta individ- och familjeomsorgen i ditt stadsområde för rådgivning eller behandling.

Patient- och närståendeorganisationer

Patient- och stödföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

I Skåne finns många patient- och närståendeorganisationer för personer som har kontakt med psykiatrin. Där finns möjligheten att träffa andra i liknande situationer:

Telefonjourer

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour.

 

Fäll ihop

Mer information om alkoholvanor

Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-17
Redaktör:

Kristin Bengtsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Sven Andréasson, överläkare, professor, beroendecentrum, Stockholm


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2017-03-06
Skribent:
Maria Eklind, kommunikatör, Region Skåne
Redaktör:
Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Lars-Henry Gustle, verksamhetsutvecklare BUP, Region Skåne