Vaccination mot influensa i Skåne

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skåne

Brist på influensavaccin i Skåne

Just nu är det brist på vaccin i hela Europa. Det finns begränsade möjligheter för vårdcentralerna att beställa hem fler doser och vaccineringen av riskgrupper prioriteras.

Många har redan vaccinerat sig mot säsongsinfluensan. Vanligtvis fyller vårdcentralerna på sina lager vart efter utifrån invånarnas efterfrågan, men på grund av bristen på vaccin är möjligheten att beställa mer vaccin begränsad

Region Skåne har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att prioritera medicinska riskgrupper för influensavaccination. Det innebär att det ska finnas medicinska skäl för att få bli vaccinerad i fortsättningen. På så sätt kan vi se till så att du som tillhör en medicinsk riskgrupp fortfarande ska kunna bli vaccinerad.

Ojämn tillgång i Skåne

Tillgången på vaccin är ojämn i Skåne. På vissa vårdcentraler finns det fortfarande tillgång på vaccin och på andra är det slut. Vårdcentralerna försöker lösa situationen genom att samarbeta. Doser fördelas och patienter hänvisas till vårdcentraler som har vaccin.

Ring vårdcentralen för att få information och för att boka tid.

Vårdcentraler i Skåne

Läs mer

Nyhet: Ojämn tillgång på influensavaccin i Skåne

Fem personer - tillhör du en riskgrupp?

Influensasäsongen närmar sig. Du som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp har en ökad risk att bli svårt sjuk om du smittas. Genom att vaccinera dig, får du ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk.

Skriv ut

Från den 6 november kan du vaccinera dig mot året influensa. För dig som har fyllt 65 år, är gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp är vaccination mot influensa gratis. För övriga vuxna kostar det 140 kronor och för barn 150 kronor.

Passa på att gå på drop-in under några veckor. Därefter kan du kontakta din vårdcentral för att boka en tid för vaccination.

Tillhör jag en riskgrupp?

Tillhör jag en riskgrupp?

Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid efter vecka 16.
Fäll ihop

Så fungerar vaccinationen

Så fungerar vaccinationen

Hjärta - var rädd om digInfluensatyperna varierar från år till år. Det är därför viktigt att du vaccinerar dig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen.

Vaccinet är säkert och välbeprövat och har använts under många år.

Det tar upp till 14 dagar innan vaccinet ger effekt. Därför är det klokt att du vaccinerar dig under hösten - innan influensan tar fart. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-04
Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne.

Granskare:

Per Hagstam, Smittskydd Skåne, Region Skåne.