Tandvård till fast pris – abonnemangstandvård

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela sina tandvårdskostnader över en treårsperiod. Det sker oftast med Folktandvården som kallar det för Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård. 

Efter en undersökning med riskbedömning föreslår tandläkaren en avgift för de kommande tre åren. Det innebär att behandlaren uppskattar tandvårdsbehovet under avtalsperioden och sätter en månadskostnad som ska täcka det uppskattade behovet av behandlingar. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via avgiften.

Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna, till exempel lagning av hål eller en ny fyllning när den gamla har gått sönder.

Alla behandlingar ingår inte

Alla behandlingar ingår inte

Vad som ingår i abonnemangstandvården kan variera i de olika landstingen och regionerna, men det som alltid ingår är

  • akuttandvård
  • undersökningar
  • råd om vad du kan göra för att förbättra hälsan i munnen, till exempel hur du rengör tänderna och vilken mat och dryck du ska undvika
  • behandling av karies, tandlossning och andra sjukdomar i munnen
  • lagningar av tandfyllningar och enstaka kronor som går sönder.

Tandvård som inte ingår i abonnemangstandvård är

  • återställande av förlorade tänder
  • tandreglering, till exempel tandställning
  • tandblekning
  • annan förskönande tandvård, till exempel tandsmycke.

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte alltid i abonnemangstandvård. Då finns det andra försäkringar som kan täcka de tandvårdsutgifter du har.

Fäll ihop

Avgiften varierar

Avgiften varierar

För att få teckna avtal om abonnemangstandvård ska du vara undersökt och riskbedömd. Ju bättre hälsan i munnen är desto mindre är risken att du behöver tandvård och då blir avgiften lägre.

Efter tre år erbjuds du förlängning av avtalet med ett nytt pris baserat på den senast utförda undersökningen.  Avgiften kan höjas eller sänkas beroende på vad som har hänt i munnen sedan förra avtalsperioden.

Om du till exempel har muntorrhet på grund av att du tar något läkemedel bedöms det som en större risk för att du kommer att behöva tandvård. Då kan avgiften höjas.

Om du har abonnemangstandvård och har rätt till särskilt tandvårdsbidrag kan det användas som del i betalningen för avtalet. 

Hur mycket du får betala i avgift varierar också mellan olika landsting och regioner.

Fäll ihop

Akut tandvård överallt i landet

Akut tandvård överallt i landet

Om du har avtal om abonnemangstandvård hos Folktandvården i ditt landsting eller din region gäller det avtalet i hela Sverige om du behöver akut tandvård, på en resa till exempel.

Om du har ett abonnemangsavtal och flyttar får du ta med dig det till Folktandvården på din nya hemort.

Fäll ihop

Stöd för en del behandlingar

Stöd för en del behandlingar

Om du har ett avtal om abonnemangstandvård kan du inte använda det vanliga tandvårdsstödet riktigt på samma sätt som den som betalar för varje gång. Det så kallade högkostnadsskyddet, som ska ge stöd om tandvårdskostnaderna blir höga, gäller inte för de behandlingar som ingår i avtalet om abonnemangstandvård. Det betyder att avgiften aldrig ingår i högkostnadsskyddet.

Om du däremot får en behandling som inte ingår i avtalet om abonnemangstandvård kan kostnaderna för behandlingen ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårdsbidraget på 300 kronor eller 600 kronor per år, som ingår i det vanliga tandvårdsstödet och som alla får, kan du däremot använda till att betala ditt avtal med.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-08
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Mikael Leijon, frisktandvårdschef, Folktandvården Uppsala län, Uppsala