Hjälpmedel vid flerfunktionshinder

Information

Information

Hjälpmedel om man har flera funktionsnedsättningar

Om man har flera funktionsnedsättningar behöver man insatser från flera enheter när hjälpmedel ska skrivas ut.

Det är viktigt att det totala behov man har bedöms och att de hjälpmedel som skrivs ut fungerar tillsammans för att man ska få så bra funktion som möjligt.

Vart vänder man sig?

Man kan kontakta den enhet där man får sin habilitering/rehabilitering. Man kan även vända sig till vårdcentralen eller kommunens rehabiliteringsenhet för att få information.

Mer information kan man få från Hjälpmedelsinstitutet på
tel: 08–620 17 00.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet. Katalogen finns på Hjälpmedelsinstitutets webbplats som pdf-fil.