Arbetshjälpmedel

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Anpassning av arbetsplats

Anpassning av arbetsplats

Arbetsgivaren på det ställe där man arbetar har det grundläggande ansvaret för att man som arbetstagare har en bra och säker arbetsmiljö.

Om man har en funktionsnedsättning kan man behöva ett personligt arbetshjälpmedel för att klara sitt arbete. Själva arbetsplatsen kan också behöva en speciell anpassning.

Ansvaret för arbetshjälpmedel är delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har ansvar för bidrag till arbetshjälpmedel som behövs för att man ska kunna ha kvar sin anställning om man har en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ansvarar för att man kan komma ut i arbetslivet om man har en funktionsnedsättning.

Försäkringskassans ansvar

Man kan få bidrag till hjälpmedel på arbetet genom Försäkringskassan om man

  • har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av arbetet
  • deltar i rehabilitering
  • behöver hjälp för att kunna återgå i arbete.

Både personer som varit anställda i minst tolv månader, egna företagare, fria yrkesutövare som är etablerade på arbetsmarknaden och arbetsgivare kan få bidrag.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen har ansvar för de arbetshjälpmedel man behöver för att kunna ta ett nytt arbete om man har en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har också ansvar för de hjälpmedel man behöver under de tolv första månaderna av sin anställning. Vid anställning med lönebidrag har Arbetsförmedlingen kvar ansvaret även efter tolv månader.

Arbetsförmedlingen har ansvar för kostnader för tal- och punktskriftslitteratur som man behöver för att kunna delta i arbetsmarknadsutbildning om man har en synskada.

Vart vänder man sig?

Gäller det arbetsmiljön och säkerheten på arbetet ska man vända sig till sin arbetsgivare.

Behöver man ett arbetshjälpmedel i förebyggande eller rehabiliterande syfte eller en anpassning av arbetsplatsen ska man vända sig till Försäkringskassan. För att ansöka om arbetshjälpmedel behövs ett intyg eller en arbetsplatsutredning från en arbetsterapeut, fysioterapeut eller motsvarande.

Till Arbetsförmedlingen vänder man sig om man behöver ett arbetshjälpmedel i samband med att man får ett nytt arbete.

Fäll ihop

Personligt biträde

Personligt biträde

Ett personligt biträde fungerar som ett stöd på arbetet om man har en funktionsnedsättning.

Man kan få bidrag för de kostnader som uppstår för den assistans man behöver på arbetet. Man kan även få bidrag för att utbilda det personliga biträdet i teckenspråk för döva eller som tolk för dövblinda. Om man har en synskada och genomgår utbildning inom ett företag kan man dessutom få bidrag för att få facklitteratur inläst.

Vart vänder man sig?

Arbetsförmedlingen där man bor kan ge mer information.

Fäll ihop

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel

Arbetstekniska hjälpmedel är sådan utrustning som man som anställd behöver för att förebygga arbetsskador i sitt arbete, alternativt förkorta sjukskrivning. Att man har den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt är arbetsgivarens ansvar.

Vart vänder man sig?

När man har behov av utrustning på sin arbetsplats vänder man sig i första hand till sin arbetsgivare.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2014-05-27
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomqvist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm