خدمات درمانی تضمینی
Vårdgaranti - persiska

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

خدمات درمانی تضمینی بدین معناست که فرد می باید در طول مدت معینی از خدمات درمانی برخوردار شود. ای امر به تصویب قانونی رسیده و بخشی از قانون خدمات درمانی است. خدمات درمانی تضمینی عبارت از این است که به بیمار می باید حداکثر در طول مدت معینی از سوی شورای استانی و یا منطقه ای، خدمات درمانی ارائه شود. از سوی دیگر خدمات درمانی تضمینی نعیین نمی کند که آیا می توان خدماتی را عرضه کرد و یا کدام نوع خدمات را می توان ارائه نمود.

Visa mer

خدمات درمانی در طول مدتی معین

خدمات درمانی در طول مدتی معین

در صورتی که نتوان به بیمار خدمات درمانی لازمه را در طول مدت معیین شده در قانون خدمات درمانی تضمینی ارائه نمود، می باید به فرد امکان معالجه در نهاد خدمات درمانی پزشکی موجود در شورای استانی دیگر پیشنهاد شود. بیمار می تواند این پیشنهاد را نپذیرفته و خواهان معالجه در نهادی که از ابتداء به رجوع کرده باشد. این امر ممکن است موجب شود که فرد برای معالجه باید زمان بیشتری منتظر بماند. در صورت تغییر رأی می توان همیشه با نهاد خدمات درمانی منطقه خویش در این مورد تماس گرفت. دراین صورت تضمین خدمات درمانی از این تاریخ شروع شده و معتبر خواهد بود.

از اولین لحظه ی تصمیم گیری جهت نخستین ملاقات بیمار با پزشک در مرکزخدمات درمانی و یا مراجعه ی  وی به مرکز خدمات درمانی، و یا درمان در بخش خدمات پزشکی ویژه، قانون خدمات درمانی تضمینی مشخص می کند که تا چه مدتی فرد می باید جهت استفاده از این خدمات صبر کند.  در صورتی که ارائه ی این خدمات در محدوه ای مرکزی که وی به آن مراجعه کرده است ممکن نباشد، می باید که این خدمات را در مرکز خدمات درمانی دیگری به وی عرضه کرد. بیشتر اوقات ممکن است که بیمار به شورای استانی دیگری جهت استفاده از خدمات درمانی فرستاده شود. 

خدمات درمانی تضمینی شامل خدمات درمانی اورژانس نمی شود. در صورت فرد دچار بیماری اورژانش و یا مصدومیت شود، می باید وی را هرچه سریعتر معالجه نمود. 

Fäll ihop

تضمین مدت درمان" تنها در بهداری استان

تضمین مدت درمان" تنها در بهداری استان

"تضمین مدت درمان" تنها در بهداری استان و ناحیۀ بهداری که فرد در آنجا ثبت احوال شده باشد صِدق می کند. اگر به مرکز درمانی خارج از بهداری استان خود مراجعه کنید تضمینی وجود ندارد که در مدت معینی تحت درمان قرار بگیرید.

Fäll ihop

خدمات درمانی تضمینی ملی 0–7–90–90

خدمات درمانی تضمینی ملی 0–7–90–90

بنابر اصول خدمات درمانی تضمینی حقوق بیمار شامل موارد زیرمی گردد:

 • 0 – تماس با خدمات درمانی پایه ای در اولین روز
  اولین روزی که فرد با خدمات درمانی پایه ای تماس پیدا می کند، مثلاً از طریق مراجعه به مرکز خدمات درمانی ویا تماس تلفنی با مرکز رایزنی خدمات پزشکی درمانی

 • 7– ملاقات با پزشک در مرکز خدمات درمانی پایه ای در ظرف 7 روز
  درصورتی که کارکنان خدمات پزشکی درمانی تشخیص دهند که بیمار احتیاج به ملاقات با پزشک دارد، این ملاقات می باید در ظرف 7 روز یا دریک مرکز خدمات درمانی پایه ای ویا نزد یک پزشک خانوادگی انجام شود.

 • 90 – ملاقات با متخصص در بخش خدمات درمانی ویژه در ظرف 90 روز
  در صورتی که به بیمارملاقات با متخصص توصیه شود، این ملاقات می باید در ظرف 90 روز با پزشک متخصص در خدمات پزشکی درمانی تحصصی ویژه انجام پذیرد.

 • 90 – این امر شامل ملاقات با پزشک متخصص بدون داشتن ورقه ی توصیه نیز می شود.پس از ملاقات و تصمیم به درمان مثلاً عمل جراحی، بیمار می باید در ظرف 90 روز تحت درمان قرار گیرد.
Fäll ihop

در چه مواردی خدمات درمانی تضمینی معتبر نمی باشند؟

در چه مواردی خدمات درمانی تضمینی معتبر نمی باشند؟

خدمات درمانی تضمینی شامل این موارد نمی شود:

 • ملاقات مجدد

 • در صورتی به سبب دلایل دارویی می باید بیشتر از زمان معیین شده ی تضمینی صبر کند

 • خدمات دارویی مانند معاینه ی آزمایشگاهی و معاینه ی رادیولوژیکی

 • بررسی و معاینه

 • تأمین وسایل کمکی؛ آزمون سمعک از این امر مستثنی می باشد

 • در صورتی که بیمار پیشنهاد رجوع به مرکز خدمات درمانی دیگری را نپذیرد ( در صورتی بیمار در تصمیم خود تجدیدنظر کند، می تواند آن را دوباره قبول کند).

 • گر درمانگاه یا کلینیک در بهداری استان دیگری غیر از محلی که در آن ثبت احوال شده اید را انتخاب کنید.

  "تضمین مدت درمان" مقررات مربوط به تحت درمان قرار گرفتن شما، نوع درمانی که دریافت می کنید یا طول مدت بررسی های پزشکی را تعیین نمی کند.

Fäll ihop

مدت انتظار در خدمات درمانی

مدت انتظار در خدمات درمانی

در جایگاه اینترنتی ملی Vantatider.se کلیه ی اطلاعات ویژه درمورد خدمات درمانی تضمینی و لیست انتظار موجود است. در این جایگاه اینترنتی موقعیت صف انتظار در شورای استانی بیمار ارائه شده است.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Vårdguiden 1177 ,Vogel Helena :سردبیر

Manusunderlag:

پیا لندگرن، مسئول استراتژی نهاد خدمات درمانی پزشکی منطقه ی اسکونه

Granskare:

Falun ,Landsting Dalarnas ,حقوقدان ,Jönsson Lena :ویرایش