ارجاعیه
Remiss - persiska

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

گاهی اوقات ممکن است شما به درمان در مطب دیگری غیر از آنکه به آن مراجعه کرده اید نیاز داشته باشید. در این صورت به یک ارجاعیه برای رفتن به آنجا نیاز دارید.

Visa mer

.Läs texten på svenska här

برای مراجعه به یک درمانگاه یا بخش اورژانس نیازی به ارجاعیه نیست. در آنجا ناراحتی شما مورد تشخیص اولیه قرار می گیرد. اگر لازم باشد یک ارجاعیه برای مراجعه به یک پزشک متخصص دیگر، مثلاً پزشک پوست یا یک فیزیوتراپ دریافت می کنید.

در این ارجاعیه درمان مورد نیاز شما نوشته شده. ممکن است یک تشخیص پزشکی، معاینه یا درمان باشد. علاوه براین در ارجاعیه ممکن است در مورد حال شما، علائم بیماری و ناراحتی ها و بیماری های قبلی شما نیز مطالبی نوشته شده باشد.

در اغلب موارد یک دکتر ارجاعیه را می نویسد ولی کارکنان درمانی دیگری، مثلاً یک پرستار درمانگاه کودکان نیز از امکان نوشتن معرفی نامه برخوردارند.

معمولاً شما خودتان ارجاعیه را نمی بینید، ولی همیشه باید برای شما توضیح داده شود که چرا ارجاعیه فرستاده می شود و وقتی واحدی که ارجاعیه را دریافت می کند چه نوع درمانی برای شما انجام می شود. به شما همچنین بایستی اطلاع داده شود که چه مدت باید برای رفتن به درمانگاه که مثلاً در یک بیمارستان ناحیه ای قرار دارد در انتظار بمانید.

برای گرفتن وقت ملاقات در برخی درمانگاه ها همیشه ارجاعیه از یک پزشک لازم است. درمانگاه هایی که ارجاعیه لازم دارند متفاوت هستند، از اینرو بایستی سوال کنید که طرز کار در درمانگاهی که شما می خواهید به آن مراجعه کنید چگونه است. مقررات مربوط به صدور ارجاعیه را هر بهداری استان یا ناحیۀ بهداری رأساً تعیین می کند.

ارجاعیه برای مراجعه به یک بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر

ارجاعیه برای مراجعه به یک بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر

گاهی اوقات ممکن است اگر درمان مورد نیاز شما در محل سکونت تان وجود نداشته باشد، یک ارجاعیه برای مراجعه به یک بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر دریافت کنید. در این صورت بهداری استان یا ناحیۀ بهداری محل سکونت شما هزینه های سفر و دیگر هزینه های جانبی شما را پرداخت می کند.

اگر برای مراجعه به یک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری)، یعنی درمانی که به بستری شدن نیاز نداشته باشد، ارجاعیه دریافت کنید، خودتان می توانید مرکز درمانی را در سراسر کشور انتخاب کنید. یک عمل جراحی آب مروارید از این نوع درمان ها محسوب می شود. در این صورت خودتان باید هزینه های سفر و اقامت در آن محل را پرداخت کنید.

اگر خودتان مراجعه به یک درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری را انتخاب کنید مهم است که پی ببرید چه مقرراتی در مورد ارجاعیه برای مراجعه به درمانگاه مورد نظر شما وجود دارد.

اگر برای مراجعه به بهداری استان یا ناحیۀ بهداری خودتان به ارجاعیه نیاز باشد برای درمانگاه انتخابی شما در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر نیز به ارجاعیه نیاز خواهید داشت. حتی اگر درمانگاه انتخابی شما در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر به ارجاعیه نیاز نداشته باشد نیز شما برای مراجعه به آن به ارجاعیه نیاز خواهید داشت.

Fäll ihop

تقاضای مراجعه توسط خود شما

تقاضای مراجعه توسط خود شما

در بسیاری از بهداری استان ها مردم می توانند مستقیماً و بدون ارجاعیه برای مراجعه به یک پزشک متخصص وقت بگیرند. در این صورت برخی درمانگاه ها می خواهند که شما یک درخواست برای مراجعه بنویسید که گاهی اوقات ارجاعیه شخصی یا درخواست فردی درمانی نامیده می شود.

چنین درخواستی به این معناست که شما یک نامه به درمانگاه می نویسید و حال خود و علت مراجعه به درمانگاه را می نویسید. گاهی اوقات برای نوشتن درخواست فردی یک فُرم مخصوص وجود دارد. اگر کسی که درخواست فردی شما را می خواند لازم بداند که شما به معاینه نیاز دارید شما را به درمانگاه دعوت می کند.

یک درخواست فردی برای مراجعه به بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگر را فقط زمانی می توانید بنویسید که برای مراجعه به درمانگاه مورد نظر شما یا در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری خود شما نیازی به ارجاعیه نباشد.

Fäll ihop

چه مدت باید منتظر بمانید؟

چه مدت باید منتظر بمانید؟

شما حق دارید با پزشک خود برای معرفی شدن به یک درمانگاه دیگر هماهنگ کنید. مدت انتظار برای برخی درمانگاه ها ممکن است طولانی باشد. در این صورت می توانید درخواست کنید که به درمانگاهی که مدت انتظار کوتاهتری دارد معرفی شوید و اگر به درمان سریع نیاز داشته باشید، این نکته در ارجاعیه نوشته شود. ولی همیشه درمانگاهی که ارجاعیه را دریافت می کند تعیین می کند با چه سرعت زمانی به شما وقت بدهد.

تضمین مدت درمان متفاوت است

وقتی شما در بهداری استان یا ناحیۀ بهداری خود ارجاعیه برای مراجعه به یک درمانگاه دریافت کنید تضمین مدت درمان سراسری صِدق می کند که مفهوم آن این است که شما در مدت معینی درمان خواهید شد. برای درمانگاه های تخصصی نبایستی مدت انتظار برای دریافت وقت درمان بیش از نود روز باشد.

اگر یک ارجاعیه دریافت کنید و مراجعه به بهداری استان یا ناحیۀ بهداری دیگری را انتخاب کنید دیگر تضمین مدت درمان صِدق نمی کند. در این صورت نیازهای پزشکی شما در طول مدت انتظار تعیین کننده خواهند بود.

هزینۀ مراجعۀ درمانی بسیار متفاوت است و به نوع درمان و جائی که فرستاده می شوید بستگی دارد. این هزینه مشمول "سقف هزینۀ درمانی" است.

در مدتی که برای مراجعه به کلینیکی که معرفی نامه دریافت کرده اید منتظر هستید مسئولیت خدمات درمانی شما با آن واحد درمانی است که ارجاعیه را صادر کرده است. اگر در مدت انتظار ناراحتی های شما بدتر شد باید با واحد درمانی که ارجاعیه را نوشته تماس بگیرید.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Gadea Karlsson Ingemar :نویسنده

Granskare:

vårdcentral Hässelby ,متخصص پزشکی عمومی، در ,Dahl Jonas :ویرایش