محافظت در برابر هزینه‌های بالای درمانی در مراکز درمان‌ سرپایی
Högkostnadsskydd för öppenvård – persiska

در واحدهای تحت پوشش هر شورای استانی سقفی تعیین گردیده، موسوم به محافظت در برابر هزینه‌های بالای درمانی، برای مبالغی که فرد باید برای هزینه‌های بهداشتی ودرمانی خود پرداخت نماید. این موضوع در مواردی که فرد به مراکزدرمانی تحت پوشش شورای استانی دیگری غیراز محل سکونت خود نیز مراجعه می‌کند، صدق می‌کند.

منظور از محافظت در برابر هزینه‌های بالای درمانی آن است که در یک دوره دوازده ماهه پیوسته، شما بایستی حداکثر ١١٠٠ کرون بعنوان هزینه‌های درمان سرپایی، مانند مراجعه به درمانگاه پرداخت نمایید. منظور از درمان سرپایی آن دسته از اقدامات درمانی است که نیاز به بستری شدن در بیمارستان نداشته باشد.

شما از اولین ملاقات خود شروع به محاسبه این مقدار می‌کنید بدون در نظر گرفتن اینکه چه زمانی از سال این مراجعه انجام گرفته باشد. هنگامی که مبالغ پرداختی از سوی شما به سقف تعیین شده از سوی شورای استانی یا منطقه‌ای برسد، به شما یک کارت خدمات درمانی رایگان داده می‌شود که برای بقیه این مدت دوازده ماهه اعتبار خواهد داشت. زمانی‌که این دوره دوازده ماهه سپری شد، شما مجددا برای ملاقات‌های خود آغاز به پرداخت هزینه خواهید نمود تا دوباره به سقف تعیین شده محافظت از هزینه‌های بالای درمانی برسید.
مثال: فرض کنید اولین مراجعه شما ۲۵ آپریل در یک سال مشخص بوده و در تاریخ ۱۰ اکتبر همان سال بعداز چندین مراجعه، مبلغ ۱۱۰۰ کرون بعنوان هزینه‌های بیمار پرداخت نموده‌اید. در اینصورت به شما یک کارت خدمات رایگان درمانی داده می‌شود که تا تاریخ ۲۵ آپریل سال بعد اعتبار دارد.

ممکن است یک شورای استانی یا منطقه‌ای تصمیم بگیرد که مبلغی کمتر از ۱۱۰۰ کرون از سوی افراد پرداخت گردد.

محافظت از هزینه‌های بالای درمانی معمولا شامل موارد زیر نمی‌شود:
● هزینه‌هایی که بطور روزانه در زمان بستری بودن در بیمارستان پرداخت می‌کنید
● واکسیناسیون
● گواهی پزشکی و معاینات مربوط به تندرستی
● اقدامات پیشگیرانه، بعنوان نمونه هزینه ماموگرافی
● هزینه وقت‌های رزروشده‌ای که از دست می‌دهید
● هزینه کپی کردن پرونده پزشکی
● هزینه‌های اداری که در زمان پرداخت از کارت‌های اعتباری یا بوسیله فاکتورهای ارسالی به منزل برداشته می‌شوند

Publicerad:
2016-02-04
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Gadea Karlsson Ingemar :نویسنده

Granskare:

کارمند مسئول ,Knutsson Hasse :ویرایش
Stockholm ,Landsting och Kommuner Sveriges ,بخش مراقبت و نگهداری,