دو توصیه برای آماده سازی خود جهت ملاقات با پزشک
Förbered ditt läkarbesök – tio tips – persiska

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

با آماده سازی خود می توانید در درمان خود مشارکت داشته و همراه با کارکنان خدمات درمانی بهترین درمان مناسب برای خود را تنظیم کنید. وجود یک گفتگوی کارآمد بین شما و کارکنان خدمات درمانی مبنای یک درمان امن و آسوده است.

Visa mer

۱. مطب درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید

۱. مطب درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید

در مراجعه به خدمات درمانی خودتان می توانید مطب درمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما می توانید بدون در نظر گرفتن اینکه در کجا ثبت احوال شده اید در سراسر کشور مطب درمانی انتخاب کنید.

شما می توانید درمانگر خود را هم در خدمات درمانی اولیه، مثلاً یک درمانگاه و هم در درمان سرپایی تخصصی، مثلاً یک درمانگاه کودکان انتخاب کنید. برای مراجعه به پزشک متخصص به یک ارجاعیه نیاز دارید.

اگر درمانگاه یا مطب تخصصی جدیدی را انتخاب کنید کارکنان آن نمی توانند پروندۀ پزشکی مراجعات قبلی شما را ببینند. اگر مایل هستید درمانگر جدید شما پروندۀ پزشکی مراجعات قبلی شما را ببیند بایستی با این امر موافقت کنید. در این مورد با درمانگر جدید خود صحبت کنید.

"تضمین درمان" حداکثر مدت زمان انتظار برای تماس با خدمات درمانی را تعیین می کند. اگر در بهداری استان دیگری درمانگر انتخاب کنید "تضمین درمان" صِدق نخواهد کرد.

Fäll ihop

۲. سعی کنید مطالب را بفهمید

۲. سعی کنید مطالب را بفهمید

در مراجعه به پزشک مهم است که مطالب را بفهمید و مفهوم آنها را درک کنید. کارکنان خدمات درمانی باید کاری کنند که شما اطلاعات را بفهمید، مثلاً اینکه دارو چگونه باید مصرف شود. می توانید درخواست کنید مهمترین مطالب برای شما یادداشت شود. شما همچنین می توانید درخواست کنید یک جلسۀ جدید با کارکنان خدمات درمانی تشکیل شود تا شما پاسخ پرسش های خود را دریافت کنید.

هرگونه اطلاع رسانی بایستی با وضعیت شما سازگار شود. اگر فهمیدن یا سخن گفتن به زبان سوئدی برای شما دشوار است می توانید درخواست مترجم شفاهی کنید. همین امر در مواردی که شما دچار کم شنوائی، کاهش قدرت دید چشم یا ناشنوائی و نابینائی هستید نیز صِدق می کند. پیش از مراجعه به یک مطب درمانی بگویید که به مترجم شفاهی نیاز دارید.

کودکان نیز حق دارند در درمان خود مشارکت داشته باشند. هیچگونه مرز سنی برای مشارکت و تصمیم گیری کودکان در وضعیت های درمانی وجود ندارد، بلکه میزان رشد کودک و وضعیت درمانی وی تعیین کننده هستند.

اگر نمی توانید اطلاعات را مثلاً به علت دمانس (زوال عقل) نمی توانید دریافت کنید کارکنان درمانی بایستی اطلاعات را در اختیار یکی از نزدیکان شما بگذارند.

Fäll ihop

۳. خودتان وضعیت را تعریف کرده و سوال کنید

۳. خودتان وضعیت را تعریف کرده و سوال کنید

بهتر است پیش از ملاقات با پزشک خود را آماده کنید و مطالبی را که می خواهید تعریف کنید و یا پرسش های خود را مرور کنید. به پزشک انتظارات خود از ملاقات با وی را و اگر نگرانی بخصوصی دارید را تعریف کنید. بهتر است پرسش های خود را یادداشت کنید تا به یاد آوردن آنها آسان تر باشد. همچنین می توانید از فرد دیگری بخواهید پرسش های شما را یادداشت کند. در اینجا چند پیشنهاد برای مواردی که از پیش می توانید یادداشت کنید:

 • ناراحتی هایی که دارید. 
 • ناراحتی چه موقع شروع شده و چه چیزهائی ناراحتی را بدتر یا بهتر می کنند.
 • فهرست داروهایی که مصرف می کنید همراه با داروهای غیر نسخه ای و داروهای گیاهی.
 • بیماری های مهمی که دارید یا داشته اید.

یک روش دیگر برای به یاد آوردن ناراحتی ها نوشتن یادداشت های روزانه است. مثلاً می توانید وضعیت هایی را که ناراحتی در آنها بروز می کند، احساس خود و محلی که درد می کند را یادداشت کنید.

Fäll ihop

۴. شما باید در درمان خود مشارکت داشته باشید

۴. شما باید در درمان خود مشارکت داشته باشید

شما حق دارید در مورد درمان خود اظهار نظر کنید و در مواردی که امکان دارد مشارکت داشته و تصمیم گیری کنید. ولی برای آنکه بتوانید مشارکت داشته باشید بایستی اطلاعات سازگار با وضعیت خود را در موارد زیر دریافت کنید:

 • وضعیت تندرستی خود.
 • روش های موجود برای معاینه، درمان و معالجه.
 • خطرات و عوارض جانبی موجود برای معاینات و درمان ها.
 • تاریخ انجام درمان.
 • معاینه یا درمان مورد نظر چگونه انجام می گیرد.
 • مراقبت های پس از درمان، یعنی اینکه شما پس از درمان به چه نوع مراقبت و نگهداری نیاز دارید.
 • کارهایی که شما می توانید انجام دهید تا از بیمار شدن یا آسیب دیدن پیشگیری کنید.
 • اگر دچار گونه ای معلولیت هستید بایستی به شما در مورد وسایل کمک موجود اطلاع رسانی شود.
Fäll ihop

۵. پیش از معاینه ها یا درمان ها

۵. پیش از معاینه ها یا درمان ها

وقتی یک تشخیص پزشکی دریافت کنید اغلب روند روزمره ای برای انجام معاینه ها و درمان ها وجود دارد. گاهی اوقات معاینه ها و درمان های گوناگونی وجود دارد که می توان از میان آنها انتخاب کرد. در این صورت شما حق دارید در مورد آنها به شما اطلاع رسانی شود و همچنین حق دارید چگونگی معاینه یا درمان خود را انتخاب کنید.

شما خودتان می توانید یک معاینه یا درمان را بپذیرید یا با آن مخالفت کنید.

شما به عنوان بیمار نمی توانید کارکنان خدمات درمانی را به انجام اقدامات مغایر با علم یا تجربۀ آزمون شده مجبور کنید. کارکنان خدمات درمانی همچنین موظف نیستند با درمان های "پزشکی جایگزین" موافقت کنند.

Fäll ihop

۶. شما می توانید مخالفت کنید

۶. شما می توانید مخالفت کنید

به طور کلی شما از حق کامل مخالفت با درمان پیشنهادی برخوردار هستید. درمان اجباری روانپزشکی و برخی از بیماری های واگیردار خطرناک، مانند اچ. آی .وی که مشمول مقررات "قانون حفاظت در برابر بیماری های واگیردار" هستند از این قاعده مستثنی هستند.

نزدیکان شما حق ندارند در مورد درمان شما تصمیم گیری کنند. اگر شما خودتان نمی توانید اظهار نظر کنید، کارکنان خدمات درمانی می توانند از یکی از خویشاوندان شما که از نظر شما اطلاع داشته باشد، بپرسند.

Fäll ihop

۷. تصمیم اطلاع رسانی به نزدیکان تان با خود شماست

۷. تصمیم اطلاع رسانی به نزدیکان تان با خود شماست

گاهی اوقات ممکن است حضور یکی از نزدیکان در ملاقات با خدمات درمانی خوب باشد. او می تواند صحبت های انجام شده را یادآوری کند و حامی عاطفی شما باشد. اما تصمیم اینکه نزدیکان شما چه اطلاعاتی را باید دریافت کنند با خود شماست. وظیفۀ رازداری و محرمانگی امور باعث می شود که نزدیکان شما فقط در مواردی می توانند اطلاعات دریافت کنند که خود شما در ملاقات حضور داشته باشید، اما شما می توانید به کارکنان خدمات درمانی بگویید که نزدیکان شما می توانند اطلاعات مربوط به شما را دریافت کنند. کارکنان خدمات درمانی معمولاً می پرسند که چه کسی مجاز به دریافت اطلاعات است.

اگر سن شما زیر ۱۸ سال است و به خدمات درمانی مراجعه کنید، در اغلب موارد بزرگترهای شما در خانه از این موضوع آگاه نمی شوند. مثلاً اگر شما به مراکز زیر مراجعه کنید به آنها اطلاع داده نمی شود

 • مراجعه به مطب جوانان
 • ملاقات با مددکار
 • کمک برای دریافت وسایل پیشگیری از بارداری
 • انجام آزمایش برای بیمارهای مقاربتی (جنسی)

اگر به یک درمانگاه هم مراجعه کنید نیز به آنها اطلاع داده نمی شود. موردی که شما برای آن به خدمات درمانی مراجعه می کنید تعیین می کند که آیا با بزرگترهای شما تماس گرفته شود یا نه، ولی سن شما و میزان رشد شما هم تعیین کننده است. اگر مایل نیستید با والدین شما تماس گرفته شود موضوع را به پزشک خود بگویید. در وبسایت UMO.se می توانید در مورد وظیفۀ رازداری و محرمانگی امور مطالب بیشتری بخوانید.

در مورد کودکان خردسال والدین آنها تصمیم می گیرند که اطلاعات در اختیار دیگران گذاشته شود یا نه. ولی هر چه سن کودک بالاتر می رود و رشد او بیشتر می شود خود کودک تصمیم می گیرد که چه اطلاعاتی در اختیار چه افرادی قرار گیرد.

Fäll ihop

۸. بپرسید که پس از معاینه یا درمان چه خواهد شد

۸. بپرسید که پس از معاینه یا درمان چه خواهد شد

برای دریافت پاسخ آزمایش یا معاینه بایستی به شما اطلاع رسانی شود که با چه کسی باید تماس بگیرید. همچنین بایستی به شما اطلاع رسانی شود که اگر حال تان وخیم تر شد بایستی به کجا مراجعه کنید.

اگر در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته اید بایستی شما و کارکنان خدمات درمانی پیش از ترخیص باهم یک برنامه مراقبت و نگهداری تنظیم و تصویب کنید.

اگر تماس های شما با خدمات بهداشتی و درمانی زیاد و گوناگون است می توانید درخواست کنید یک فرد ثابت برای تماس های درمانی داشته باشید. این فرد می تواند همه تماس های درمانی شما را هماهنگ کند.

Fäll ihop

۹ بیماری یا آسیب شدید یا دارای خطرات جانی

۹ بیماری یا آسیب شدید یا دارای خطرات جانی

اگر دچار یک بیماری مهلک یا یک بیماری یا آسیب به ویژه شدید باشید،، می توانید برای یک تشخیص پزشکی مجدد با پزشک دیگری ملاقات کنید که "کسب اظهار نظر دوم" نامیده می شود. این تماس می تواند مثلاً به شما کمک کند که بهترین شیوۀ درمانی را برای خود انتخاب کنید. اگر مایل باشید یک اظهار نظر پزشکی جدید دریافت کنید به این معنی نیست که شما از تشخیص و قضاوت پزشک خود ناراضی هستید.

یرای دریافت تشخیص پزشکی جدید می توانید به هر پزشکی در سراسر کشور مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با پزشک خود صحبت کنید.

Fäll ihop

۱۰. اگر ناراضی هستید

۱۰. اگر ناراضی هستید

اگر از درمان خود یا یکی از نزدیکان خود ناراضی هستید خوب است نقطه نظرهای خود را بیان کنید. با این کار باعث بهبود خدمات درمانی می شوید.

در درجۀ اول مستقیماً به پزشک یا کارکنان درمانی که شما را معاینه کرده یا تحت درمان قرار داده اند رجوع کنید. همچنین می توانید به رئیس بخشی که در آنجا درمان شده اید نیز رجوع کنید. آن بخش بایستی موضوع را بررسی کرده و اعلام کند که چه اقداماتی انجام خواهد داد تا از بروز دوباره چنین چیزی پیشگیری شود.

شما همچنین می توانید به "کمیتۀ بیماران" نیز رجوع کرده و برای پرسش های خود کمک دریافت کنید. هر بهداری استان بایستی یک "کمیتۀ بیماران" یا "نمایندۀ بیماران" داشته باشد که به شما کمک کند. "کمیتۀ بیماران" و "نمایندۀ بیماران" نظرات و شکایات را دریافت می کنند ولی صلاحیت تشخیص اینکه کارکنان درمانی خطا کرده اند یا نه را ندارند. گاهی اوقات "سازمان های بیماران" نیز می توانند به شما در مورد شکایت تان کمک کنند.

اگر احساس می کنید که خدمات درمانی برای شما تبعیض قائل شده می توانید به "نمایندۀ منع تبعیض" (DO) رجوع کنید.

اگر در خدمات درمانی به شما آسیبی وارد شده یا احساس کرده اید که امنیت بیمار به خطر افتاده است می توانید مراتب را به بازرسی خدمات درمانی و مراقبتی (IVO) گزارش کنید. این بازرسی بیش از هر چیز خطا و علت آنرا بررسی می کند تا آن خطا دوباره تکرار نشود.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-09
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Bendt Anna :نویسنده

Granskare:

Västerbottens läns Landsting ,حقوقدان ,Burström Lars :ویرایش

Fotograf:

fotograf AA ,Andersson Anette :عکاس