Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Förbered ditt vårdbesök

Hjälp vid rädsla och smärta

Innehållet gäller Östergötland

Hjälp vid rädsla och smärta

I Östergötland finns särskilda barnsmärtenheter på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Enheten arbetar med smärtlindring vid till exempel provtagningar, mindre kirurgi, såromläggningar, undersökningar och injektioner.

På barnsmärtenheten i Linköping arbetar narkossjuksköterskor, smärtsjuksköterskor och narkosläkare. Vi samverkar med många olika yrkeskategorier från regionens kliniker, och kan också vara stöd till andra vårdinstanser vid behov av akut smärtlindring.

Kontakta enheten i Linköping

Barnsmärtenheten i Linköping har telefontid: 

Till toppen av sidan