Om vaccin mot covid-19

Omboka tid

Innehållet gäller Östergötland

Omboka tid på vaccinationscentral

Du som vill omboka din vaccinationstid på en vaccinationscentral kan göra det via det digitala bokningssystemet.

Tänk på att du måste ha din bokningskod till hands för att kunna avomboka.

  1. Välj den vaccinationscentral i listan nedan där du har din bokade tid.
  2. Välj "Hantera bokning" och fyll i ditt telefonnummer och bokningsnumret du fick när du bokade tiden.
  3. Boka en ny tid för den dos besöket avser

Omboka tid på vårdcentral

Du som vill omboka din vaccinationstid på en vårdcentral kan inte göra det via det digitala bokningssystemet utan ska ringa din vårdcentral.

Till toppen av sidan