Om vaccin mot covid-19

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig och hur du gör för att vaccinera dig i din region.

En person läser information på 1177.se
Att vaccinera dig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Behöver jag boka tid?

Det varierar mellan regionerna om du behöver boka tid och hur du gör. Välj region högst upp på den här sidan för att se vad som gäller för dig.

Här kan du läsa frågor och svar om att boka vaccination mot covid-19.

Östergötland

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Östergötland

I Region Östergötland kan du boka tid för vaccination eller komma på drop in. Det gäller alla doser oavsett var du är folkbokförd.

Boka tid för vaccination

Drop in-tider

 • Du behöver vara 12 år eller äldre. Ta med legitimation.
 • Du som är under 18 år ska ta med en samtyckesblankett som dina föräldrar eller vårdnadshavare har skrivit under. Ta även med legitimation. Om du saknar legitimation måste en vårdnadshavare följa med och intyga din identitet.
 • Du som har vaccinerat dig i en annan region eller utomlands behöver kunna visa upp ditt vaccinationsbevis som du hämtar på covidbevis.se.
 • Du som inte har ett svenskt personnummer är också välkommen, vi löser det på plats.

Om du har frågor eller behöver hjälp att boka tid:

Ring den centrala tidsbokningen på 010 105 90 00 om du behöver hjälp att boka din tid, eller har frågor runt din vaccination.

Hur många doser behöver jag och när ska de tas?

Här kan du se en tabell över när du ska ta dina doser.

Är du osäker på när du tog dina doser?

Titta i ditt digitala covidbevis som du enkelt beställer via covidbevis.se eller besök din journal i e-tjänsterna på 1177.se.

Telefonlinje – bokning av och frågor om vaccination i Östergötland

Du kan ringa 010-105 90 00 om du vill ha hjälp med att boka tid för vaccination mot covid-19, eller om du har frågor.

Du som ringer får först lämna dina kontaktuppgifter och blir sedan uppringd av en telefonist.

Hur många doser behöver jag?

Här nedanför kan du se en tabell över hur många doser som du rekommenderas. Nedanför tabellen kan du se hur lång tid det ska gå mellan doserna.

Ålder Grundvaccination Påfyllnadsdoser
12 – 17 år Dos 1 + Dos 2  
18 – 64 år  Dos 1 + Dos 2 Dos 3 
Fyller 65 år i år eller är äldre. Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4
18 – 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk.* Dos 1 + Dos 2 Dos 3 + Dos 4 

*Detta gäller dig som är äldre än 18 år och har hemsjukvård, hemtjänst, Downs syndrom eller kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. En del personer som har nedsatt immunförsvar behöver också en extrados. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Hur lång tid ska det gå mellan doserna?

Det varierar hur lång tid det ska gå mellan doserna samt hur många doser du rekommenderas att ta. Det beror bland annat på din ålder och om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Östergötland

Dos 2 i Östergötland

I Region Östergötland får du tid och datum för dos 2 när du får din första dos.

Fick du ingen tid för dos 2?

Du kan boka tid digitalt. Dos 2 ges tidigast 4 veckor efter dos 1. Ta hänsyn till dosintervallet när du bokar din tid för dos 2.

12 till 17 år

Alla som är äldre än 12 år rekommenderas att vaccinera sig med minst två doser.

Så här långt behöver det gå mellan doserna:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

18 år och äldre

Alla som är mellan 18 och 64 år rekommenderas en påfyllnadsdos.

Så här långt behöver det gå mellan doserna.

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter din andra dos.
Östergötland

Påfyllnadsdos (dos 3) i Östergötland

Du som bor eller vistas i Östergötland erbjuds en tredje dos vaccin om du är 18 år eller äldre. Det ska ha gått minst tre månader sedan du fick dos 2.

Region Östergötland skickar ett brev och påminner när det är din tur. Men du behöver inte vänta på brevet om du vet när du fick dos 2.

En del har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och rekommenderas fler påfyllnadsdoser.

Det gäller dig om något av följande stämmer:

 • Du bor på ett äldreboende.
 • Du har hemtjänst eller hemsjukvård.
 • Du fyller 65 år i år eller är äldre.
 • Du har Downs syndrom och har fyllt 18 år eller är äldre.
 • Du har måttligt till kraftigt nedsatt immunförsvar och har fyllt 18 år eller är äldre. 

Fyller 65 år i år eller är äldre, samt äldre än 18 år med hemtjänst eller hemsjukvård

Grundvaccination:

 • Dos 1.
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter första dosen.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst fyra månader efter den tredje dosen.
Östergötland

Påfyllnadsdos (dos 4) i Östergötland

Alla över 65 år (födda 1957 eller tidigare) erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19 i Östergötland, fyra månader efter dos 3. Det gäller även personer på särskilt boende för äldre och för dig med hemsjukvård eller hemtjänst. Bor du på särskilt boende för äldre vaccineras du på boendet och behöver inte boka tid.

I höst kommer Region Östergötland erbjuda en fjärde dos till dig mellan 18-64 år. Erbjudandet kommer att ges successivt till olika grupper och skickas till digitala brevlådor eller med vanlig post.

Östergötland

Ytterligare påfyllnadsdoser (dos 5) i Östergötland

I höst kommer Region Östergötland att erbjuda en femte dos till personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom - inklusive gravida och alla över 65 år. Erbjudandet skickas till digitala brevlådor eller med vanlig post.

Vaccinationen erbjuds successivt till olika grupper, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Först till personer i särskilt boende, personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och personer över 80 år. Sedan följer personer med nedsatt immunförsvar och andra riskgrupper. Därefter erbjuds personer i åldrarna 65-79 år vaccination och slutligen gruppen med personer mellan 18 och 64 år.

Äldre än 18 år med Downs syndrom eller nedsatt immunförsvar

Grundvaccination:

 • Dos 1
 • Dos 2, minst fyra till sju veckor efter din första dos.

Påfyllnadsdoser:

 • Dos 3, minst tre månader efter den andra dosen.
 • Dos 4, minst tre månader efter tredje dosen.

Du som har nedsatt immunförsvar kan rekommenderas en extra dos vaccin i din grundvaccination. Den tas minst två månader efter den andra dosen. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 vid nedsatt immunförsvar.

Att tänka på inför vaccinationen

Du behöver ta med dig legitimation när du ska vaccinera dig. ​

Det är bra att ha på sig kläder som gör det enkelt att komma åt överarmen vid en vaccination. Till exempel en kortärmad tröja. ​

Kom till vaccinationen vid utsatt tid och inte långt i förväg, om du har bokat tid.

Det är vanligt att få biverkningar. Läs mer i Vaccination mot covid-19. ​ 

Om du är rädd för nålstick

Det är vanligt att känna oro och att vara rädd för sprutor. Men det finns mycket som du kan göra själv. Läs mer i texten Att vara rädd för nålstick. ​

Boka om din tid

Boka om din tid om du inte kan komma. Du ska inte vaccinera dig om du är sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Östergötland

Avboka din tid

Du kan avboka din vaccinationstid på en vaccinationscentral eller vårdcentral via det digitala bokningssystemet.  

Avboka din tid

Omboka din tid på en vaccinationscentral

Du som vill omboka din vaccinationstid på en vaccinationscentral kan göra det via det digitala bokningssystemet.

Omboka din tid på en vaccinationscentral

Om du behöver hjälp med av- och ombokning

Ring den centrala telefonbokningen på telefonnummer 010-105 90 00. Välj knappvalet för av- och ombokning.

Omboka din tid på en vårdcentral

Du som vill omboka din vaccinationstid på en vårdcentral kan inte göra det via det digitala bokningssystemet utan ska ringa din vårdcentral. Ring din vårdcentral och välj knappvalet ”Lämna återbud”.

Vaccination av gravida

Du som är gravid rekommenderas att ta vaccinet efter graviditetsvecka 12. Du kan ta vaccinet tidigare om det behövs.

Det gäller till exempel om du påbörjade din vaccination innan du blev gravid eller om du har en sjukdom som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 under graviditeten. 

Vaccination av barn och unga

Alla personer som har fyllt 12 år eller som är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Även en del barn från 5 år kan få vaccin mot covid-19. Det gäller barn som har en ökad risk att få allvarlig covid-19. 

Läs mer i texten Vaccination mot covid-19. 

Barn 12 till 15 år

Barnet kan få vaccinet från dagen hen har fyllt 12 år.

Östergötland

Barn och ungdomar som är 12–15 år erbjuds vaccination. Barnet ska ha fyllt 12 år när vaccin ges. Samtycke till vaccinering måste ges av barnets vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ska skriva på om vårdnaden är gemensam. 

Samtyckesblanketten finns översatt på olika språk på regionens vårdgivarwebb (under rubriken "Patientinformation").

Unga 16 till 18 år

Du som är mellan 16 och 18 kan behöva ta med en samtyckesblankett eller så görs en mognadsbedömning för att du ska kunna få din vaccination. Det fungerar olika i regionerna.

Östergötland

Du som är under 18 år behöver förälder eller vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Samtyckesblankett vaccination måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten finns även översatt på olika språk på regionens vårdgivarwebb (under rubriken "Patientinformation"). Ta med blanketten när det är dags för vaccination. Om du vill vaccinera dig och är 16 år eller äldre, men inte har möjlighet att få samtycke, kan en mognadsbedömning göras av vårdpersonal på plats. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig legitimation.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan