Om vaccin mot covid-19

Skickar ni brevet med erbjudandet om vaccination till digitala brevlådor?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Skickar ni brevet med erbjudandet om vaccination till digitala brevlådor?

Svar

Ja, det gör vi. De som ännu inte har en digital brevlåda får sitt brev i postlådan. Kommande brev till prioriterade åldersgrupper kommer att skickas digitalt, till de invånare som har någon av de fyra digitala brevlådorna Min myndighetspost, E-boks, Kivra och Digimail. På den här sidan kan du läsa om hur du ansluter dig till en digital brevlåda. 

Till toppen av sidan