Om vaccin mot covid-19

Hur är tillgängligheten vid vaccinationen?

Innehållet gäller Östergötland

Fråga

Hur är tillgängligheten vid vaccinationen om jag till exempel sitter i rullstol eller har en hörselnedsättning?

Svar

Det finns värdar som tar emot där färdtjänsten släpper av samt inne i lokalen. De ser till att du som har bokat tid får vaccineras.

Vaccinationscentralerna och vårdcentralerna har anpassade ingångar och utgångar och handikappanpassade parkeringsplatser. På de vårdcentraler som har tillfälliga lokaler som inte är anpassade, kan du som har särskilda behov vaccineras i vårdcentralens lokaler.

Du som har hörselnedsättning eller är döv, och behöver tolk bokar själv tolk hos Tolktjänst inför din vaccinationstid. Vid digital bokning går det inte att lämna något meddelande om eventuella behov vid vaccination. Vid särskilda behov rekommenderas du boka tid via din vårdcentral som har dokumentation hur er kommunikation brukar ske. 

Till toppen av sidan