Om vaccin mot covid-19

Ta ditt vaccin

Innehållet gäller Östergötland

Covid-19 är här för att stanna. Sjukdomen kommer antagligen inte att försvinna helt, utan är något som vi får lära oss att leva med. Tack vare vaccinet kan samhället öppna upp och vi minskar på restriktionerna, men då behöver alla som kan vaccinera sig. På så vis skyddar du dig själv och andra. Friheten bygger på att vi skyddar oss på det sätt vi kan – så ta ditt vaccin!

grafisk bild på en person med fläta och ett plåster på vänster överarm
Till toppen av sidan