Provtagning för covid-19 i Östergötland

Smittspårning covid-19

Innehållet gäller Östergötland

Du som har fått besked om att du har covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning. Det gör du genom att identifiera och informera personer som kan ha utsatts för smitta.

Smittspårning innebär att identifiera och informera personer som kan ha utsatts för smitta. Eftersom covid-19 är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom är du enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning.

Till toppen av sidan