Provtagning för covid-19 i Östergötland

Du som har haft nära kontakt med en person som har covid-19

Innehållet gäller Östergötland

Om det genom smittspårning framkommit att du varit i nära kontakt med en person som har covid-19 blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården.

Det finns en risk att du kan ha smittats och att du kan bli sjuk. Med nära kontakt menas att du har träffat en smittsam person inom två meters avstånd i sammanlagt 15 minuter eller mer under ett dygn.

Om du behöver söka vård på grund av symtom på covid-19 eller av annan orsak ska du berätta att du har haft nära kontakt med en person som har covid-19.

Vad ska du göra nu?

I detta informationsblad finns all information om vilka regler som gäller för dig i Östergötland.

Till toppen av sidan