Att leva med cancer

Träning vid cancersjukdom och efter behandling

Innehållet gäller Östergötland

Fysisk träning är viktigt av många skäl. Det gör också stor nytta för dig som får eller har fått cancerbehandling, genom att bland annat motverka trötthet och illamående. Träningen vänder sig till dig som får eller har fått cancerbehandling och vill komma igång med träning, eller vill träna mer än tidigare.

Person som tränar på ett gym.
Du får träffa en instruktör som hjälper dig att hitta en lämplig träningsform efter dina förutsättningar och önskemål.

Du får träffa en instruktör som hjälper dig att hitta en lämplig träningsform efter dina förutsättningar och önskemål.

Träningens effekter

All fysisk aktivitet har betydelse och hälsoeffekten stiger brant
när man börjar träna och minskar stillasittande. Möjligheten att träna din kropp försvinner inte vid cancerbehandling, och de som är minst aktiva från början får störst effekt av träningen.

Positiva effekter av träning:

  • Du kommer orka mer och bli starkare
  • Du kommer känna dig gladare, nöjdare och piggare
  • Du kommer känna minskad trötthet.
  • Att träna i grupp tillsammans med andra kan vara en
    morot att komma igång med träning

Praktisk information

Träning vid cancersjukdom och efter behandling:

Till toppen av sidan