Vården i Östergötland

Undersökning: Kvinnors erfarenheter av vård vid gynekologiska besvär i Region Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Hälso- och sjukvårdspolitiker i Region Östergötland vill få ökad kunskap om hur vården vid gynekologiska besvär fungerar för att bättre kunna möta befolkningens behov. Du kan dela med dig av dina erfarenheter via vår digitala enkät eller muntligen till våra politiker.

Undersökningen riktar sig till kvinnor över 18 år och avser endast gynekologiska besvär och inte preventivmedelsrådgivning eller graviditet. Undersökningen pågår till och med 25 september 2022.

Svara på enkäten

Gå till enkäten här.

Din medverkan är frivillig och dina svar är anonyma och kommer att sammanställas så att ingen individ kan identifieras.

Dela med dig av dina erfarenheter muntligt

Om du hellre vill dela med dig av dina erfarenheter muntligt kan du samtala med våra politiker via telefon eller Skypesamtal. Kontakta i så fall någon av tjänstepersonerna nedan för att boka ett samtal. Samtalen sker i mån av tid.

Kontakta tjänstepersoner

Caroline Blomma
caroline.blomma@regionostergotland.se

Monica Ulriksson
monica.ulriksson@regionostergotland.se

Postadress
Tjänstemannastöd
Regionledningskontoret
S:t Larsgatan 49 B
581 91 Linköping

Ta del av resultatet

Vill du ta del av resultatet är du välkommen att kontakta våra tjänstepersoner.

Till toppen av sidan