Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Smittspårning covid-19

Innehållet gäller Östergötland

Du som har fått besked om att du har covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning. Det gör du genom att identifiera och informera personer som kan ha utsatts för smitta.

Smittspårning innebär att identifiera och informera personer som kan ha utsatts för smitta. Eftersom covid-19 är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom är du enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning.

Vilka behöver informeras?

Du ansvarar själv för att informera följande:

  • Hushållskontakter: Personer som du någon gång under denna period delat boende med. Läs om förhållningsreglerna under rubriken "Hushållskontakter" på denna webbsida.
  • Nära kontakter: Personer du har haft nära kontakt med under minst 15 minuter på ett avstånd mindre än två meter, från och med två dygn innan du upplevde dina första symtom. Om du inte haft några symtom räknas perioden i stället från den dag du tog prov. Dina nära kontakter ska ta del av förhållningsregler som finns här: Du som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19.
  • Din arbetsplats/skola. Det är speciellt viktigt om du arbetar inom sjukvård eller kommunal vård- och omsorg.
Till toppen av sidan