SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Smittspårning covid-19

Innehållet gäller Östergötland

Du som fått besked om att du har covid-19 måste följa vissa förhållningsregler så att du inte riskerar att föra smittan vidare. 

  • Du ansvarar själv för att kontakta de personer du har haft nära kontakt med under minst 15 minuter på ett avstånd mindre än två meter, från och med två dygn innan du upplevde dina första symtom. Om du inte haft några symtom räknas perioden i stället från den dag du tog prov.
  • Personer du varit nära enligt ovanstående definition ska boka tid för provtagning via 1177.se och ta del av informationen som finns här: Du som har haft nära kontakt med en person som haft covid-19.
  • Du bör också meddela din arbetsplats/skola. Det är speciellt viktigt om du arbetar inom sjukvård eller kommunal vård- och omsorg.
Till toppen av sidan