SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Om ditt provsvar

Innehållet gäller Östergötland

Läs om vad ditt provsvar betyder och vad du bör tänka på i fortsättningen.

Medan du väntar på ditt provsvar

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa olika förhållningsregler för att hindra smittspridning.

Medan du väntar på ditt provresultat ska du:

 • Undvika kontakt med personer utanför hemmet. När du är utanför hemmet ska du hålla minst två (2) meters avstånd till andra människor.
 • Du får inte gå till arbete, skola och motsvarande
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen
 • Inte resa med kollektivtrafik som buss eller tåg

Påvisad infektion för covid-19

Ditt provsvar visar att du har covid-19, vad händer nu?

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion av covid-19 är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra.

Du bedöms vara smittsam under den period som du har symtom samt ytterligare två symtomfria dagar, dock minst sju dagar.

Du måste följa förhållningsregler enligt Smittskyddslagen så att du inte riskerar att föra smittan vidare. Vad som gäller står i smittskyddsbladet som du fick vid provtagningen.

Smittspårning

Du informerar själv de personer du kan ha smittat. Detta är den viktigaste delen i smittspårningen. Du kontaktar de personer du har träffat och varit nära, från och med ett dygn innan du upplevde dina första symtom. Nedan ser du vilka personer det gäller.

 • Närkontakter
  Personer som du bor med, som varit på besök hos dig eller som du besökt under den aktuella tiden. Du tar själv kontakt med och informerar dem om att de kan vara smittade. Detta gäller också personer som du har umgåtts nära med på andra platser. Dina kontakter måste vara uppmärksamma på symtom i 14 dagar, stanna hemma så fort de har minsta symtom och provta sig om symtomen fortfarande är kvar efter 24 timmar.
 • Arbete
  Om du var på jobbet när du fick symtom ska du informerar de du hade nära kontakt med – till exempel satt bredvid. Kontakta även de personer du eventuellt hade nära kontakt med dygnet innan du fick symtom. Informera dessa personer på samma sätt som dina närkontakter. Du bör också meddela din chef.
 • Vårdkontakter och riskgrupper
  Om du har besökt sjukvården eller ett kommunalt boende eller liknande verksamhet när du fick symtom, eller 24 timmar innan du fick symtom, kontaktar du din vårdcentral och meddelar detta.
 • Smittotillfälle
  Om du har en stark misstanke om att du blivit smittad vid ett speciellt tillfälle och det finns fler som kan ha smittats samtidigt bör du, om möjligt, kontakta dessa personer på samma sätt som dina närkontakter.

Om du vill diskutera ditt provsvar kan du kontakta din vårdcentral. Blir du sämre ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefon eller din vårdcentral. Vid livshotande besvär ring 112.

Ej påvisad infektion för covid-19

Ditt provsvar visar att du inte har covid-19, vad ska du tänka på nu?

Du kan återgå till arbete eller skola när du känner dig allmänt förbättrad samt varit feberfri i 48 timmar. Om dina besvär blir så kraftiga att du tror dig behöva en medicinsk bedömning, ska du kontakta vårdcentralen eller ringa 1177 för rådgivning. Vid livshotande besvär ska du kontakta 112.

Provsvaret är ej bedömbart

Ditt test gick inte att analysera eller bedöma. Vad beror det på och vad ska jag göra nu?

Det kan till exempel bero på tekniska problem. Det kan också bero på att provet läckt eller att något annat hänt på laboratoriet som gör att provet inte går att analysera Misstänker du fortfarande att du har covid-19 kan du beställa tid för en ny provtagning.

Till toppen av sidan