SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET I ÖSTERGÖTLAND

Hur länge ska jag stanna hemma?

Innehållet gäller Östergötland

Har du testats positivt för covid-19 - eller bor tillsammans med någon som har det? Har du symtom men kan inte provta dig? Här finns råd om hur länge du ska stanna hemma, du som bor i Östergötland.

Varje region gör sina egna regionala anpassningar och riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens generella rekommendationer, med hänsyn till sin regions utmaningar och förutsättningar i pandemin.

Detta gäller för dig i Östergötland. 

Vuxna som har symtom men inte lämnat prov

Du ska stanna hemma så länge du är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19. När du har blivit frisk och allmäntillståndet är gott, ska du vara hemma och vara symtomfri i ytterligare två dygn (minst 48 timmar). Sen kan du gå tillbaka till arbete eller skola.

Barn som har symtom men inte lämnat prov

Så snart ett barn under 13 år har fått symtom ska barnet vara hemma. När hen blivit bättre och allmäntillstånd är gott, ska barnet vara hemma ytterligare två dagar (minst 48 timmar) innan hen återvänder till förskola eller skola. Barnet kan gå tillbaka även med milda symtom som lätt snuva och lätt hosta.

Vuxna med bekräftad covid-19

Du ska stanna hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvar lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du gå tillbaka till arbete och skola om det gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. 

Kontakta de du kan ha smittat

Om du har en pågående infektion ska du enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. Du ska kontakta de personer du kan ha smittat. Läs mer om vad du måste göra när du fått ett positivt provsvar

Hemkarantän i Östergötland

För dig som bor med person som har konstaterad smittad

Alla, barn som vuxna, som bor med någon som har covid-19 är misstänka fall av smittan. För er gäller hemkarantän i en vecka, och ni ska vara uppmärksamma på symtom under 14 dagar.

Läs vad det innebär att vara hushållskontakt till en person med covid-19.

Arbeta hemifrån eller på arbetet på ett säkert sätt

De familjemedlemmar som kan arbeta hemma ska göra det. De som kan garantera fysisk distans på arbetet och kan ta sig till och från arbetet utan att utsätta andra för smittrisk, kan fortsätta arbeta som tidigare.

Hemkarantän för barn 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även yngre barn och skolbarn som bor tillsammans med någon som har diagnostiserad covid-19 ska stanna hemma i en vecka. Folkhälsomyndighetens bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen, kvarstår.

För dig som bor med sjuk person utan konstaterad smitta

Familjemedlemmar som inte har några symtom alls, kan gå till arbetet eller till skolan. Ni måste vara uppmärksamma på om ni skulle få symtom och då direkt stanna hemma. Den sjuka familjemedlemmen ska hemma så länge hen är sjuk och ytterligare två dygn. 

Har du haft nära kontakt med person med covid-19?

Du som har haft nära kontakt med en person som har covid-19 kan ha utsatts för viruset. Läs om vad du kan göra för att skydda din egen och andras hälsa, samt vad du ska göra om du får symtom.

 

 

Till toppen av sidan